Lezing over Hoog en Laag Beek

Berg en Dal - Streek- en stadshistoricus René van Hoften verzorgt zondag 22 april een lezing over de historisch gegroeide verschillen in Beek.

Het dorp Beek (inclusief Ubbergen, Ooij, Leuth, Erlecom en deels Berg en Dal), gelegen aan de Nijmeegse stuwwal staat bekend om zijn natuur, bronnen en beekjes, de laaggelegen natte Ooijpolder en het hooggelegen Nederrijkswoud op de stuwwal. Maar er is niet alleen een natuurlijk verschil tussen polder en bos. Het verschil tekent zich ook af tussen de bewoners van beide gebieden: het Hoog en het Laag.
Het Hoog waar van oudsher de adel het voor het zeggen had en later de rijke Nijmeegse industriëlen, kooplieden en koloniale officieren er hun domicilie vonden. Het Laag waarbij we vooral moeten denken aan steenfabrieksarbeiders, wasvrouwen en smokkelaars. Grote sociale verschillen op het oppervlak van slechts enkele vierkante kilometers. Enerzijds kapitale villa's, paardrijdende dames en vermogende toeristen. Anderzijds steenarbeiderskolonies, wasvrouwen in bevroren wasbekkens en armoedige smokkelaars op smokkelpaden door het bos. Van Hoften gebruikt voor zijn lezing veel beeldmateriaal, de lezing is interactief en leent zich voor veel herkenning.

De presentatie is in woon-werkgemeenschap Babylon aan de Kwakkenbergweg 150 in Berg en Dal. Aanvang 15.00 uur. De entree bedraagt 3,00 euro.

Meer berichten