Renovatie Waalbrug Nijmegen

Nijmegen - Vanaf deze week starten de voorbereidingen voor de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen. De indeling van de weg over de brug wordt aangepast. Er vinden werkzaamheden plaats om de huidige busbaan te laten vervallen en geschikt te maken voor het toekomstige fietspad in twee richtingen. Deze werkzaamheden veroorzaken in mei en juni hinder voor het verkeer.

Van 1 tot en met 11 juni (met uitzondering van de weekenden) is het fietspad aan de westzijde (stadinwaarts) afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Snelbinder. Voetgangers kunnen vanaf 28 mei tot 6 juli alleen aan de oostzijde van de Waalbrug lopen.
Zodra de Vierdaagse achter de rug is, wordt het betonnen wegdek tussen de bogen aangepakt en gelden er voor zwaar verkeer beperkende maatregelen op de brug. Vanaf 23 juli gaat het snelverkeer merkbaar hinder ondervinden. Voor fietsers en voetgangers blijft de Waalbrug tijdens de renovatie altijd toegankelijk, melden de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat.

Bussen en ook hulpdiensten gaan tijdens de renovatie meerijden met het overige verkeer tussen de bogen van de brug. Voor het weer uitvoegen van de bussen aan de zuidkant moeten plaatselijk de betonbanden (die nu de scheiding vormen tussen busbaan en rijstroken voor overig verkeer) verwijderd worden. Dat gebeurt in de nacht van 22 mei op 23 mei tussen 21.00 en 06.00 uur.
De werkzaamheden zorgen voor volgende verkeershinder:
• De busbaan komt vanaf 28 mei permanent te vervallen. Lijnbussen gaan meerijden met het reguliere verkeer. Gemeente Nijmegen treft vooruitlopend hierop aanpassingen aan de verkeerslichten bij de Turennesingel waardoor verkeer aan de noordzijde wat langer rood krijgt.
• Nacht van 22 op 23 mei (21.00 tot 06.00 uur) worden betonbanden verwijderd en afzetting van één rijstrook centrum inwaarts. Dit brengt op 22 mei tot 23.00 uur geluidshinder met zich mee. Beperkte verkeershinder.
• Voetgangers kunnen alleen aan de oostzijde de Waalbrug passeren. Ter hoogte van de huidige (trap)opgangen worden de voetgangers omgeleid.
• Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de huidige routes, met uitzondering van de periode 1 juni tot en met 11 juni (op werkdagen): de Waalbrug is dan in zuidelijke richting afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Snelbinder.
 

Vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk op www.nijmegengoedopweg.nl of bel 14024. Vragen over de renovatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewaalbrug, bel de gratis informatielijn 0800-8002 of volg Facebook @renovatiewaalbrugnijmegen.

Meer berichten