Conferentie over kinderrechten

Nijmegen - Hoe kun je kindermishandeling signaleren en voorkomen? Daarover gaat de Kinderrechtenconferentie donderdag 24 mei in Nijmegen. MBO-studenten van ROC Nijmegen zijn de initiatiefnemers van de conferentie. Studente Pedagogisch Werk Sophie Zwaal: "Ik hoop dat we iemand bereiken die het verschil kan maken. Verschil in het leven van een kind in een lastige thuissituatie."

De Kinderrechtenconferentie is bedoeld voor toekomstige beroepsbeoefenaars in de sector Zorg en Welzijn. Initiatiefnemers zijn studenten Sophie Zwaal en Massimo de Corte, derdejaars studenten van de opleiding Pedagogisch Werk van ROC Nijmegen. Ze organiseren de conferentie samen met andere studenten en in samenwerking met Ieder Talent Telt, Stichting Sterk - Project Strong, Veilig Thuis en de Vereeniging. Sprekers zijn onder meer Lisa Westerveld (kamerlid GroenLinks) en rapper Flinke Jongen.

Bijna 25 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt 'ooit in het leven' slachtoffer geweest te zijn van kindermishandeling, aldus het Nederlands Jeugdinstituut. Tweeënvijftig kinderen per jaar vinden de dood ten gevolge van kindermishandeling. Massimo de Corte: "Het erge van deze cijfers is dat we nog niet eens over de niet-geregistreerde gevallen praten. Het werkelijke aantal gevallen van kindermishandeling ligt nog vele malen hoger." Sophie Zwaal: "Ik vind het belangrijk dat studenten weten wat er aan de hand is met de kinderen met wie ze gaan werken. Kindermishandeling is een groot probleem en komt overal voor. Hier moet over worden gesproken."

Meer berichten