Onderzoek haalbaarheid drijvende woningen Lentse Plas

Nijmegen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen laat onderzoeken of het haalbaar is om ongeveer 30 drijvende woningen te bouwen op de Lentse Plas.

In januari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan Landschapszone vastgesteld. "Volgens dit bestemmingsplan kunnen op de Lentse Plas maximaal 45 woningen op het water komen. Op basis van de onderzoeken tot nu toe en de keuze in planopzet denken we nu circa 30 drijvende woningen op de Lentse Plas te bouwen. Volgens het bestemmingsplan kunnen er ook 45 drijvende woningen op de Oosterhoutse Plas mogelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn nog geen onderzoeken of overeenkomsten in de planning", aldus de gemeente. "Om drijvend wonen daadwerkelijk mogelijk te maken, moet voor beide plassen nog wel een planologische procedure worden doorlopen."
 

Meer berichten