Algemene ledenvergadering huurdersvereniging Accio

Nijmegen - Huurdersvereniging Accio houdt zaterdag 26 mei een algemene ledenvergadering in wijkcentrum Hatert aan de Couwenbergstraat 22 in Nijmegen. Aanvang 14.00 uur.

Accio is een huurdersvereniging waarvan huurders van woningen van Talis gratis lid kunnen worden. Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van huurders in gesprekken met Talis en de gemeenten. Tijdens de bijeenkomst brengt het bestuur van Accio verslag uit over wat er afgelopen jaar is gedaan en wat de stand van zaken is van lopende onderwerpen. Leden kunnen meepraten en besluiten over zaken als woonbeleid en dienstverlening van Talis, duurzaamheid en energie, wonen en zorg. Huurders die nog geen lid zijn, kunnen zich bij binnenkomst aanmelden en hebben dan meteen inspraak. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld: mail: info@hv-accio.nl of tel. 06-26258969.

Accio telt ruim 1700 leden. Het is als huurdersplatform ontstaan maar is vanaf 2015, vanwege een nieuwe woningwet, een vereniging. Regelmatig hebben de leden overleg met het bestuur van Talis en gemeenten.
Talis bouwt, verhuurt en beheert ruim 14000 woningen in de regio. Zowel Accio als Talis vindt het belangrijk dat huurders meepraten, meedenken en bijdragen aan het ontwikkelen van beleid. Daarom blijft het lidmaatschap voor huurders gratis. Na afloop van de vergadering is er een samenzijn onder het genot van een drankje.

www.hv-accio.nl                                                                                                                                        

Meer berichten