Aanplant van een fruitboom.
Aanplant van een fruitboom.

Project 'Landschapsimpuls Heumen'

Heumen - Inwoners van de gemeente Heumen kunnen meedoen aan het project 'Landschapsimpuls'. Er is dinsdag 12 juni een informatieavond in Verenigingsgebouw Overasselt aan de Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt. Aanvang 20.00 uur.

"Wilt u als inwoner van het buitengebied van de gemeente Heumen graag een hoogstamboomgaard of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Vorig jaar konden inwoners via het project 'Landschapsimpuls Heumen' hun percelen in het buitengebied met subsidie verfraaien met landschappelijk passende beplanting", meldt de gemeente Heumen. "Denk daarbij aan laan- of knotbomen, struweelhaag, elzensingel of hoogstamfruitbomen of een combinatie van deze landschapselementen. Op die manier sluiten het perceel en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk aan steenuil, egel of wilde bij."

Dit jaar wordt in samenwerking met de landschapsbrigade van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een vervolg gegeven aan de landschapsimpuls. Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 50 meter struweelhaag, 15 hoogstamfruit-bomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are bosplantsoen aangelegd wordt. Kleinschalige beplanting op het erf komt niet in aanmerking voor subsidie. Na aanmelding voor deelname krijgt de bewoner een vrijblijvend bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het perceel, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Aansluitend gaan de deelnemers zelf in het najaar 2018 aan de slag met de aanplant.

Cursus 'Alles van het landschap'

Wilt u meer weten over aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van heggen, hagen, hoogstamfruit en houtwallen? Voor inwoners van de gemeente Heumen verzorgt SLG in het najaar 2018 de cursus 'Alles van het landschap'. U kunt de hele cursus volgen maar het is ook mogelijk alleen aan bepaalde onderdelen deel te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus. Op de informatieavond wordt het cursusprogramma kort toegelicht. U kunt zich dan ook direct aanmelden.

Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond te bezoeken maar wel interesse hebben in het beplantingsproject en/of de cursus, kunnen contact opnemen met Freek Aalbers van SLG via telefoon 026 353 74 44. Meer informatie is te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl.