Aan de hand van een oude foto op zoek naar de toren van de Maranathakerk.
Aan de hand van een oude foto op zoek naar de toren van de Maranathakerk. (Foto: Bernardine Beenackers)

Leerlingen op zoek naar monumenten

Nijmegen - Zo'n 26 leerlingen van NSV2 (groep 6a van meester Geertjan) hebben onlangs in groepjes door de Hazenkamp gelopen. Ze keken rond in de wijk waarin ze wonen en/of naar school gaan en zochten naar monumenten.

Voordat ze vertrokken was er een korte inleiding over de geschiedenis van de Hazenkamp. Ieder groepje onderzocht vervolgens een stukje van de wijk aan de hand van opdrachten. Op een kaart tekenden ze de monumenten in en wie langs zijn of haar huis kwam, mocht dat ook op de kaart zetten.

Het leverde voor alle deelnemers verrassingen op. Wie had gedacht dat de Maranathakerk in de Steenbokstraat een monument is en dat er vroeger een toren bij was? Dat de zestig Maycrete woningen, na de oorlog gebouwd als noodwoningen, inmiddels tot monument verklaard zijn? Dat de oude gebouwen aan de Dobbelmannweg, waar de groep altijd langsloopt als ze naar de gymles gaan, meer dan honderd jaar oud zijn en horen bij een enorm complex rondom de Groenestraatkerk?

Twee groepen gingen naar het Goffertpark, dat op zich een monument is, en waar zich ook weer monumentale elementen bevinden zoals het stadion, het rosarium en een lantaarnpaal. Ze kwamen er bij hun onderzoek achter dat de stenen, die vrij kwamen bij de aanleg van het stadion, gebruikt zijn om de muur van het openluchttheater te bouwen. Vervolgens stonden ze stil bij de mensen die dat werk uitgevoerd hebben: de werklozen die in de jaren dertig met de schep de ‘bloedkuil’ hebben uitgegraven.

Het project is een experiment van basisschool NSV2 in samenwerking met Bernardine Beenackers. Zij ontwikkelt vanuit haar onderneming Kleioskoop erfgoedprojecten waarbij de geschiedenis die vlakbij te vinden is centraal staat.