Burgemeester Bruls: "Woonoverlast is een moeilijk grijpbaar fenomeen."
Burgemeester Bruls: "Woonoverlast is een moeilijk grijpbaar fenomeen." (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

Meer bevoegdheden bij aanpak woonoverlast

Deze week stemde het college van B&W in met een voorstel aan de gemeenteraad voor een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Het betreft hier de bevoegdheden van de burgemeester bij ernstige woonoverlast. Burgemeester Bruls licht toe wat dit inhoudt.

Waarom deze wijziging?
Vorig jaar is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet aanpak woonoverlast. Hiermee kan aan de burgemeester de bevoegdheid worden gegeven in bepaalde gevallen op te treden tegen ernstige vormen van woonoverlast. Om dit echt te kunnen doen, moet de gemeenteraad de APV wijzigen. En dat hebben we nu voorgesteld.

Wat is er nieuw bij deze wet?
Woonoverlast is vaak moeilijk aan te pakken. Denk daarbij aan geluidsoverlast, harde muziek, huisdieren die doorlopend kabaal maken, vervuiling en dat soort zaken. De wet biedt nu een extra mogelijkheid om hier tegen op te treden. Uiteraard zijn daarbij allerlei stappen ingebouwd, want het optreden tegen woonoverlast kan niet zo maar. Het recht op huisvesting weegt terecht zwaar, ook als iemand overlast geeft.

Wat zijn die stappen?

Allereerst moeten mensen die overlast ervaren er zelf proberen uit te komen. Dat kan door een goed gesprek en als dat niet helpt door de overlast te melden. Bij de verhuurder, bij de woningstichting of bij politie of gemeente. Dan wordt weer gekeken of er een oplossing mogelijk is in de vorm van hulpverlening of wordt er gekeken naar juridische mogelijkheden door deskundigen.

En wanneer komt u in beeld?

Dat is in laatste instantie. Als er heel veel overlast is en de partijen komen er niet uit, is het de essentie van de nieuwe wet dat de burgemeester kan optreden. En dat betekent dus dat ik kan afwegen of iemand al dan niet tijdelijk zijn huis uit moet. Een zwaar middel, en het is dan ook volkomen terecht dat er voordat ik in beeld kom, allerlei andere mogelijkheden geprobeerd worden.

Wat verwacht u van de wet?

Woonoverlast is een moeilijk grijpbaar fenomeen. Feit is dat er onder slachtoffers van dergelijke overlast vaak een gevoel van machteloosheid heerst. Het is dan ook goed dat de mogelijkheid er komt om een finale ingreep te plegen. Natuurlijk zal dit de komende jaren door jurisprudentie nog verder vorm moeten krijgen. Er is nu echter wel een extra wettelijke basis om bij extreme gevallen in te grijpen. Daar is iedereen bij gebaat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden