Viering Wereld Humanismedag 2018

Nijmegen - Het Humanistisch Verbond afdeling Nijmegen en omstreken houdt zaterdag 23 juni een feestelijke bijeenkomst in de Lindenberg in Nijmegen ter gelegenheid van Wereldhumanisme Dag. Dit jaar samen met de Jong Humanisten Nijmegen. Het thema van de avond is 'Waarheid, Schijn en Werkelijkheid'.

Er is een gevarieerd programma. Er zijn sprekers, livemuziek, voordrachten van een dichter en videoboodschappen van andere (jong)humanisten wereldwijd. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Gratis toegang.

De volgende sprekers komen aan het woord:

Dr. Kasper Welbers. Kasper is communicatiewetenschapper. Hij doet onderzoek naar de rol die journalisten spelen in de samenleving, en hoe deze functie van poortwachter is veranderd in het digitale tijdperk. Hoe verhoudt zich het spel tussen waarheid en werkelijkheid met betrekking tot digitale informatiestromen?

Anne Hermsen. Anne is kunst-educator en programmamaker Kunst en Technologie. Al eeuwenlang schept men utopieën. Denk aan Plato’s Ideale staat, Thomas More’s Utopia. Technologie biedt nieuwe kansen tot het ontwikkelen en realiseren van nieuwe werkelijkheden. Waar ligt de grens van schijn en werkelijkheid met deze nieuwe mogelijkheden

Jaap de Wijze. Jaap is actief binnen de afdeling Nijmegen en omgeving van het Humanistisch Verbond. Hij combineert filosofische beschouwingen met persoonlijke interpretaties en plaatst deze in de hedendaagse actualiteit. Hij geeft onder meer lezingen over het ontstaan van het Christendom en de mythe van Jezus Christus.

Tjeu Raaijmakers. Tjeu is gitarist-zanger en maakt onder meer deel uit van het alternatieve muzikale duo Nomadic Drive. In 2016 nam het duo deel aan Popronde. Zijn muziek kenmerkt zich door stuwende songs waarin vlagen van bitterheid en vooral melancholie doorklinken.

Rik Sprenkels. Rik is dichter, op papier en op het podium. In zijn gedichten legt hij met veel genoegen de vinger op de zere plek. Hij schrijft kleine tragedies in dichtvorm, waarbij hij meer zegt dan hij zegt en de lezer en luisteraar achterlaat met een bittere smaak in de mond. Poëzie is voor hem een voortdurende strijd tegen het cynisme.

Na afloop van het officiële programma kunnen de voordrachten worden nabesproken onder het genot van een drankje (eigen rekening).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden