Geen treindienst Nijmegen-Kleve

Nijmegen - Er komt als het aan de provincie Gelderland ligt geen onderzoek naar een mogelijk herstel van de treinverbinding Nijmegen-Kleve. Op verzoek van Provinciale Staten is verkend wat de gevolgen zijn van het mogelijk herstel voor onder andere Groesbeek en de natuur in de omgeving. Gedeputeerde Staten kiezen voor verbeteren van de busverbinding.

Bij het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van inpassing in Groesbeek en de gevolgen voor de natuur. "Gebleken is dat er maatregelen getroffen moeten worden om risico's bij 11 overwegen te verminderen op basis van de huidige veiligheidsvoorschriften. Dit kan tot gevolg hebben dat de overwegen gesloten moeten worden of extra beveiligd. Dit leidt tot barrièrevorming en maatregelen zoals hekwerken langs het spoor. Voor een halte in Groesbeek is een perron van 140 meter nodig. Dit verandert het beeld van het centrum van Groesbeek drastisch. Gemeente Berg en Dal geeft aan geen barrières noch hekwerken in de kern van Groesbeek te willen", aldus de provincie

Op ongeveer 2 kilometer afstand van de spoorlijn ligt natuurgebied De Bruuk, "Voor dit gebied moet onderzocht worden wat de invloed van herstel is op verstoring van de natuur door geluid en stikstofuitstoot. De spoorlijn is nu overwoekerd. Onduidelijk is welk planten- en dierenleven hier is ontstaan en wat de waarde hiervan is. De bomen die er staan moeten in ieder geval gekapt worden. Duidelijk is dus dat er wel aantasting van natuur zal plaatsvinden al is niet precies in beeld hoe groot dit is en hoe dit moet worden gecompenseerd."

De provincie werkt aan het versterken van verbinding over de landsgrenzen. "Dat is goed voor de werkgelegenheid, internationale contacten en studiemogelijkheden. De busverbinding tussen Nijmegen en Kleve wordt eind 2018 verbeterd. De reistijd wordt korter, de bus rijdt vaker en rijdt door naar de campus Heyendaal. Daarmee worden veel bezochte bestemmingen beter ontsloten voor de (Duitse) reiziger. Vanaf 2019 wordt bijgehouden wat de effecten hiervan zijn voor de reizigers uit Nederland en Duitsland."

Meer berichten