Initiatiefgroep Duurzaam Hees wil duurzame en gasloze wijk

Nijmegen - In de wijk Hees in Nijmegen is sinds begin dit jaar de Initiatiefgroep Duurzaam Hees actief. De groep bestaat uit huurders en woningeigenaren woonachtig in de wijk Hees. "We willen een rol spelen bij de energietransitie in Hees. Ons doel is van onderop - vanuit de belangen van de wijkbewoners - streven naar een duurzaam Hees als een energiezuinige wijk in 2030 en een gasloze wijk in 2040", aldus de initiatiefgroep bestaande uit Marion Doveren, Oswald van den Aakster, Paul Buijs, Rick Clephas en Susan Pot. "Door de initiatiefgroep worden bij voorbaat geen vormen van duurzame energie uitgesloten."

De initiatiefgroep sluit zich aan bij Buurkracht, een landelijke onafhankelijke organisatie voor de ondersteuning van duurzame bewonersinitiatieven. Buurkracht is opgezet door netwerkbedrijven, die eigendom zijn van provincies en gemeenten.

"Hees is een wijk in Nijmegen-West met een dorpskarakter en een zeer gemengde samenstelling van huizen in bouwjaar en in grootte. In de wijk zijn relatief veel koopwoningen met relatief veel groen, zijn relatief weinig huurwoningen en is relatief weinig hoogbouw. Het gemengde karakter van de wijk en de dorpscultuur van Hees is voor ons een uitdaging om vanuit de belangen van wijkbewoners de energietransitie voor huurders en woningeigenaren te stimuleren."

De initiatiefgroep wil bewoners van Hees stimuleren om individueel hun huis te verduurzamen en anderzijds proberen om collectieve vormen van energieopwekking en/of van duurzame energie in Hees te bevorderen.

Het eerste plan gaat over voorlichting voor woningeigenaren over de mogelijkheden, het stimuleren van het nemen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen en het arrangeren van de mogelijkheid van collectieve inkoop van duurzame maatregelen voor energiebesparing en/of energieopwekking. Ook wordt contact gezocht met de woningbouwcorporaties in Hees om samen met de huurders te komen tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. "Dit zal bij voorkeur worden gecombineerd met dezelfde duurzame maatregelen voor nabijgelegen huiseigenaren."

"Het tweede plan gaat over het onderzoeken van de mogelijkheid van een warmtenet voor Hees of een decentraal warmtenet via opwekking van duurzame energie in een of meer delen van Hees. Ook wordt gedacht aan samenwerking met eigenaren of verenigingen van eigenaren van grote panden om de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van die grote panden met leveren van energie aan nabijgelegen huizen te onderzoeken."

Meer weten? Mail naar Paul Buijs: paul.buijs@planet.nl