De kinderen van De Klumpert en prinses Laurentien (rechts). (Foto Maarten Omvlee)
De kinderen van De Klumpert en prinses Laurentien (rechts). (Foto Maarten Omvlee) (Foto: Maarten Omvlee)

Leerlingen De Klumpert op onderwijscongres

Nijmegen - Kinderen van groep zeven en acht van basisschool De Klumpert uit Nijmegen hebben vrijdag 8 juni een waardevolle bijdrage geleverd aan ‘Kleurrijk in Onderwijs’; het congres van de Primair Onderwijs Raad (PO-Raad). Meer dan vierhonderd directeuren, vakbondsbestuurders en schoolbestuurders hebben op Papendal geluisterd naar de openhartige meningen van De Klumpert-kinderen. Over hoe er door goed te luisteren naar kinderen meer kleur kan komen in het onderwijs en hoe kinderen geholpen kunnen worden bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Het was voor de scholieren van groep acht van de Klumpert een warm weerzien met prinses Laurentien. Op 15 mei vorig jaar hadden zij, toen ze nog in groep zeven zaten, tijdens de Nederlandse Sport-conventie onder leiding van de vrouw van prins Constantijn, al meegepraat over hoe sportclubs, scholen, ouders en kinderen het beste samen kunnen werken. Op het congres ‘Kleurrijk in Onderwijs’ mochten de jongens en meisjes van de bovenbouw van De Klumpert aanschuiven op het podium in een overvolle congreszaal. Als variant op haar stichting ‘Missing Chapter’, die kinderraden samenstelt en laat meedenken met bestuurders van grote bedrijven en instellingen, was er een panel samengesteld uit de kinderen van groep zeven en acht.

De zaal werd aangenaam wakker geschud door de wijze waarop de kinderen kort en krachtig verbeterpunten opperden. Ouders en leraren werden geadviseerd aandachtiger te luisteren naar wat kinderen voor toekomstbeeld hebben bij hun voorkeur voor een vervolgschool. “Onze leerkrachten kijken te vaak rechtdoor, ze moeten eens om een hoekje kijken”, leverde een lachende zaal op. In een tijdsbestek van een half uur ontpopten de kinderen zich, op vragen van prinses Laurentien, tot levendige sparringpartners inzake onderwijsaangelegenheden. De kinderen van De Klumpert waren als klankbord zeer waardevol voor de aanwezige beleidsbepalers uit het primaire onderwijs. De praatsessie paste perfect in de overtuiging van gespreksleider, prinses Laurentien: “Ik geloof dat iedereen iets kan bijdragen, of het nu een kind is of een directeur. Want dit is onze samenleving, en die maken we samen.”