Fietstocht door Waalfront

Nijmegen - Het Waalfront ontwikkelt zich in rap tempo van industriegebied tot woonwijk. Waar tot voor kort de schoorstenen rookten en het rook naar slachtafval en soep, verrijzen nu stadsvilla's en herenhuizen, gebouwd in negentiende-eeuwse stijl. Wat is er nu en in de toekomst nog merkbaar van het industriële verleden van Nijmegen? En wat zien we straks nog van Fort Krayenhoff of de Romeinse tempelresten?

Zondag 24 juni kunnen liefhebbers van geschiedenis en architectuur deelnemen aan een fietstocht door het Waalfront. Rondleider is Kees Teeken. De tocht is van 11.00 tot 12.30 uur en start aan het begin van de Waalbandijk, bij de Nieuwe Haven. Deelname kost 7,00 euro. Aanmelden verplicht via rondleiding@architectuurcentrumnijmegen.nl.