Aanpassing starterslening Berg en Dal

Berg en Dal - De starterslening is bedoeld om starters op de woningmarkt financieel te ondersteunen bij de aankoop van een woning. B&W van de gemeente Berg en Dal wil de leenregeling aanpassen om ook starters te helpen die terug willen keren naar de gemeente Berg en Dal. Ook kunnen starters van buiten de gemeente voortaan een beroep doen op deze lening. Een aangepaste verordening moet dit mogelijk maken en deze wordt binnenkort voorgelegd aan de raad.

Een starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat iemand maximaal kan lenen (volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie) en de aankoopprijs van de woning. De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de aankoopprijs van de woning met een maximum van 215.000 euro.

Mensen (23-35 jaar) die voor het eerst een woning willen kopen kunnen onder bepaalde voorwaarden een starterslening aanvragen. Hiermee wordt het gemakkelijker om een woning te financieren. "Een van de voorwaarden was dat de aanvrager minstens een jaar in onze gemeente woont. Nu blijkt echter dat deze voorwaarde een probleem vormt voor jongeren die afkomstig zijn uit onze gemeente maar die voor hun studie verhuisd zijn naar een andere stad. Sommigen van hen hebben hun sociale leven hier aangehouden en willen na afronding van hun studie terugkeren naar Berg en Dal om er een woning te kopen. Om die reden wordt de voorwaarde van het inwonerschap van Berg en Dal vervangen door de voorwaarde dat de aanvrager verblijfsgerechtigd is in Nederland. Dat betekent dat ook starters van buiten de gemeente een beroep kunnen doen op de regeling wanneer ze in de gemeente komen wonen. Deze voorwaarde wordt door vrijwel alle gemeenten in de regio ook al gebruikt."