Herstel waterhuishouding Kastanjedal

Beek-Ubbergen - De hevige regenbuien van tegenwoordig vormen een bedreiging voor Natuurgebied Heerlijkheid Beek. Dankzij financiële steun van donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), betrokkenen uit de omgeving en fondsen worden vanaf komend najaar maatregelen genomen die het beekdal beschermen. De 450 jaar oude Kabouterboom en het bijzondere bronnenbos staan daarbij centraal. Dinsdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur houdt GLK een inloopavond in hotel-restaurant 't Spijker aan de Rijksstraatweg 191 in Beek-Ubbergen. Belangstellenden krijgen informatie over de beschermende maatregelen. Er is geen vast programma dus geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt moment binnenlopen. Vooraf aanmelden via info@glk.nl wordt gewaardeerd.

Het bronnenbos is in Nederland één van de laatste relicten van dit bijzondere bostype. Dankzij het heldere grondwater dat naar de oppervlakte komt, komen zeldzame plantensoorten voor. De Kabouterboom is bekend als de dikste Tamme Kastanje van Nederland. In de loop van de jaren heeft dit monument al vele tegenslagen overleeft. De omgeving van de boom en de bron van het bronnenbos hebben zwaar te leiden onder de hevige regenval. Hierdoor verruigt de vegetatie in de bron en wordt het pad langs de Kabouterboom alsmaar smaller. Een team heeft vanuit verschillende invalshoeken oplossingen bekeken om het hemelwater beter te geleiden. Zij zullen de keuzes toelichten.