Open dag Heemtuin Malden

Malden - Heemtuin Malden aan de Bosweg 8a in Malden houdt zaterdag 23 juni van 12.30 tot 17.00 uur open dag. Wat 40 jaar geleden nog een braakliggend stuk land was, is door de inzet van honderden vrijwilligers een stukje natuur geworden met verschillende biotopen. De vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden viert dit zaterdag met rondleidingen, demonstraties, optredens en activiteiten voor kinderen. Er is een informatiemarkt met kramen van de heemtuin, het IVN en Natuurmonumenten en imkers geven uitleg over het houden van bijen. Vrij entree.

Geschiedenis

Veertig jaar geleden lag er een groot stuk braakliggend terrein, vol bloeiende onkruiden aan de rand van de Randwijksingel. De gemeente wilde er een keurig park aanleggen met veel gras. Maar omwonenden zagen daar iets veel mooiers in en namen een initiatief: de oprichting van 'De Vereniging vrienden van de Heemtuin' die de oorspronkelijke landschappen uit deze omgeving wilde herstellen. Al 6 jaar later, blijkt uit het jaarverslag van 1984, zijn er immense veranderingen zichtbaar in het gebied en was de plattegrond aangelegd met een 6-tal landschapselementen zoals bos, heide, ven, schraal grasland en akker. Er werkten diverse groepen die zich met deelaspecten bezighielden onder een zeer enthousiast bestuur. De Heemtuin Malden kreeg toen al landelijke erkenning, wat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Landbouw en Visserij: 'Licht op groen'.

Een tweede zeer belangrijk doel werd gerealiseerd: het geven van natuureducatie aan de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Heumen. Een educatieteam werd opgericht en kreeg scholing. Duizenden kinderen bezochten de natuurlessen in de Heemtuin. In de loop der jaren werd steeds gesleuteld aan de vorm en inhoud van de lessen, benodigde materialen aangeschaft en zorgvuldig gesorteerd en bewaard in 'leskisten'. Ook zijn er door al die jaren heen honderden vrijwilligers geweest die zich met hart en ziel inzetten voor de vele werkgroepen zoals: de bosgroep (tegenwoordig beheergroep), de educatiegroep, de bijengroep, de zomeravondgroep, de kruiden-, moestuingroep en meer.

Programma

12.00 u. Heemtuin open voor publiek
12.30 u. Opening door de voorzitter
12.40 u. Voordracht jubileumgedicht Dorpsdichter Marjolein Pieks
13.00 u. Rondleiding door de Heemtuin
13.30 u. Demonstratie schapen drijven
14.00 u. Rondleiding door de Heemtuin
14.30 u. Demonstratie schapen drijven
15.00 u. Prijsuitreiking kleurwedstrijd
15.00 u. Speech door de voorzitster
15.30 u. Optreden koor El Mundo
16.00 u. Rondleiding door de Heemtuin        
16.30 u. Demonstratie schapen drijven
17.00 u. Afsluiting

Voor meer informatie: www.heemtuinmalden.nl of heemtuin@heemtuinmalden.nl