VVD Nijmegen wil onderzoek treinverbinding Nijmegen-Kleve

Nijmegen - Er komt als het aan de provincie Gelderland ligt geen nader onderzoek naar een mogelijk herstel van de treinverbinding Nijmegen-Kleve. Gedeputeerde Staten kiezen voor verbeteren van de busverbinding. VVD Nijmegen wil echter een actueel en volledig regionaal onderzoek naar de haalbaarheid van een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. "In dat onderzoek moeten de uitgangspunten van alle betrokken gemeenten meegenomen worden en moet naast bereikbaarheid rekening gehouden worden met de kansen voor werkgelegenheid en onderwijs. Alleen dan kan een goede afweging gemaakt worden over reactivering van de spoorlijn."

"We zijn verbaasd over de opstelling van het provinciebestuur. Het lijkt wel of er gedacht wordt in problemen, in plaats van in oplossing", stelt Maarten Bakker namens VVD Nijmegen. "Eerder werd in het financiële onderzoek rekening gehouden met drie tunnels en een ophaalbrug. Deze dure ingrepen zijn niet perse nodig en onderhandelbaar, dit is echter niet meegenomen in het financiële plaatje."

"De tijden zijn veranderd: er wordt in het oude onderzoek geen rekening gehouden met de budgetten die inmiddels vrij zijn gekomen vanuit Berlijn en de Landdag Nordrhein Westfalen, zij hebben grensoverschrijdend vervoer tot prioriteit gemaakt. De actieve betrokkenheid van onderwijsinstellingen Radboud Universiteit, HAN, Hochschule Rhein Waal in Kleve en mogelijke Europese subsidies zijn buiten beschouwing gelaten. De financiële haalbaarheid verdient een update", aldus VVD Nijmegen.

"Daarnaast is er nu een onderzoek gedaan puur gericht op Groesbeek, met als uitkomst dat in Groesbeek een perron en hekken moeten komen en dat overwegen moeten worden aangepast. Dit zijn in onze ogen geen onoverkomelijkheden, maar er moet wel goed mee omgegaan worden. Wij zien ook dat in Groesbeek een grote uitdaging ligt bij een reactivering van de spoorlijn, maar deze drie obstakels worden wel uitvergroot. We missen in het onderzoek het antwoord op de vraag 'wat heeft Groesbeek nodig om een reactivering van de spoorlijn voor hen interessant te maken?' Is dit niet onderzocht?"

Meer berichten