Gemeente Berg en Dal sluit 2017 af met een plus

Berg en Dal - De gemeente Berg en Dal heeft het jaar 2017 afgesloten met een plus van 1.222.000 euro. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Een deel van dit bedrag, 106.000 euro, is bedoeld voor budgetten die overgeboekt worden van 2017 naar 2018. Dit zijn kosten die in 2017 gepland waren maar toen niet uitgegeven zijn. Op deze manier is er in 2018 weer budget voor deze uitgaven. De 1.116.000 euro die dan nog overblijven, gaan naar de spaarpot, de algemene reserve. Tenminste, dat stelt het college aan de raad voor.

Het college heeft in de jaarstukken het bedrag van 1.222.000 euro verder toegelicht. Ten opzichte van de laatste ramingen wijken de cijfers 559.000 euro gunstig af. Het gaat hier om heel veel posten. Meevallers zijn bijvoorbeeld resultaten van de grondexploitatie, het geld dat de gemeente van het rijk krijgt (algemene uitkering) en het lagere tekort op het sociaal domein. Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën): "In onze gemeente ging in 2017 ongeveer 90 miljoen euro om. We proberen onze uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden en zo goed mogelijk in het schatten. Het verschil van 559.000 euro is minder dan 1% van onze omzet. Onze inschattingen zijn daarmee goed geweest."

Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken 2017.

Meer berichten