Een zogeheten diffractor langs de Aubadestraat.
Een zogeheten diffractor langs de Aubadestraat.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Nijmegen - Als gevolg van de komst van brug De Oversteek is het verkeer op de Energieweg en Neerbosscheweg toegenomen. Uit metingen blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wél overschrijdt, worden maatregelen genomen. Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid-reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidscherm aan het Gazianteplein langs de Neerbosscheweg verlengd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na uitvoerig overleg met omwonenden.

Langs de Energieweg, op het traject tussen de rotonde Dr. Blecourtstraat tot aan de rotonde Ambachtsweg, komt een zogenaamde 'diffractor'. Deze metalen constructie op maaiveld 'fragmenteert het geluid en krult het resterende geluid naar boven toe, waardoor eenzelfde geluidreductie (2dB) wordt behaald als met een geluidscherm van één meter.'

Langs de Neerbosscheweg wordt het bestaande geluidscherm aan het Gaziantepplein in noordwestelijke richting verlengd op de aanbrug richting knooppunt Neerbosch en in zuidwestelijke richting tot aan het Bosje van de Baron. Op beide locaties kan hiermee een geluidreductie van 3dB worden bereikt. "Op deze locatie is voor geluidschermen gekozen, omdat dit beter aansluit bij het huidige beeld en omdat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van diffractoren. Ook op het traject ter hoogte van de Sonatestraat en de Aubadestraat komen diffractoren, maar dan op een hoogte van één meter. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit, sociale- en verkeersveiligheid is er voor deze maximale hoogte gekozen, waarmee een geluidreductie van 6dB kan worden behaald", laat de gemeente weten.

Meer groen

De geluidwerende objecten krijgen waar mogelijk beplanting. Daarnaast hoopt de gemeente aan de zijde van het industriegebied in samenwerking met bedrijven de erfafscheidingen te kunnen vergroenen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om de particuliere terreinen van de aanliggende bedrijven groener in te richten door bijvoorbeeld bomen aan te planten. Datzelfde geldt voor locaties langs de Energieweg, zoals het Helicon. Deze groenmaatregelen staan nog niet vast, maar worden nader onderzocht. Wanneer hier overeenstemming met de bedrijven over wordt bereikt, kan het groen al eind dit jaar worden geplant. De plaatsing van geluidsschermen en diffractoren volgt dan in de periode februari-april 2019. De werkzaamheden zijn zo gepland dat deze niet botsen met de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Meer berichten