Pier Eringa (directeur ProRail), Conny Bieze (gedeputeerde Provincie Gelderland), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris IenW), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), Joost van der Bijl (Regiodirecteur NS).
Pier Eringa (directeur ProRail), Conny Bieze (gedeputeerde Provincie Gelderland), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris IenW), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), Joost van der Bijl (Regiodirecteur NS).

Overeenkomst tweede ingang station Nijmegen

Nijmegen - Er komt aan de westzijde van centraal station Nijmegen een tweede ingang. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen hebben daartoe 12 juli een overeenkomst getekend. De realisatie van de ingang maakt onderdeel uit van de aanpassingen aan het station die nodig zijn om de frequentie van het treinverkeer omhoog te brengen. ProRail voert dit programma uit in opdracht van het Rijk en legt ook de nieuwe entree aan.

Het was een belangrijke wens voor de gemeente Nijmegen om een ingang aan de westkant van het station te maken. "Daarmee wordt het station beter bereikbaar voor de bewoners van Nijmegen-West en de nieuwbouwgebieden Waalfront en Waalsprong waar straks tienduizenden Nijmegenaren wonen. De westelijke entree wordt gerealiseerd in 2021/22."

Nijmegen is een belangrijk spoorknooppunt. Het maakt onder andere deel uit van het drukke traject Schiphol-Utrecht-Nijmegen (SUN). ProRail werkt in Nijmegen aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In 2028 kunnen reizigers elke 10 minuten een trein nemen, die ook sneller rijdt. In het kader van PHS verbetert ProRail de sporen en het station Nijmegen. Zo krijgt het station onder meer een uitbreiding met een derde perron en komen er meer (rol)trappen en liften.

De gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland gaan gezamenlijk nog meer investeren in het station en de omgeving. Zo krijgt de nieuwe westelijke ingang onder meer een bewaakte fietsenstalling, een aansluiting op de snelfietsroute Graafseweg-Waalfront en er komt een kiss&ride. De provincie draagt 6 miljoen euro bij aan de entree, de gemeente 5 miljoen.

"De komst van een volwaardige westelijke entree biedt ook kansen voor het aangrenzende gebied. Het is de bedoeling dat het voormalige UWV-kantoor wordt gesloopt en dat dit gebied wordt herontwikkeld, passend in de nieuwe stedenbouwkundige structuur. Ook de rest van het stationsgebied zal op termijn worden vernieuwd." Gemeente, provincie, ProRail en NS werken samen aan een plan hiervoor. De aanpassingen op station Nijmegen worden in stappen gerealiseerd tussen 2019 en 2026.

Meer berichten