Indië-Herdenking Nijmegen

Nijmegen - De 13e Indië-Herdenking Nijmegen is dinsdag 14 augustus. Plaats van handeling is de Raadzaal van het gemeentehuis in Nijmegen. Thema 'Gedeeld Verleden'. Voor het eerst spreekt een Indonesiër tijdens de herdenking. Aanvang 19.30 uur (Raadzaal open om 19.00 uur) Muziek: koor Kracht van een Lied Na afloop kranslegging Organisatie: PION info@stichtingpion.nl

"Het herdenkingscomité kiest voor een inclusief herdenken, dat wil zeggen dat niet alleen wordt stilgestaan bij slachtoffers (krijgsgevangenen, geïnterneerden en dwangarbeiders) maar ook bij vergeten groepen die evenzeer hebben geleden onder de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië. De schrijver Reggie Baay en de Indonesische planoloog Ary Samsura spreken", aldus het comité.

De Indische auteur Reggie Baay duikt de nog relatief recente geschiedenis van Nederlands-Indië in. "Na de Japanse bezetting volgde in augustus 1945 voor de inwoners van de voormalige kolonie geen bevrijding, maar nóg een oorlog: de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd waarvan de gruwelijke periode van de Bersiap onderdeel uitmaakte. En toen eind 1949 de soevereiniteitsoverdracht plaatsvond en men zich opmaakte voor de vrede volgde er voor velen eigenlijk nog een derde ramp. Een die min of meer onzichtbaar was: die tegen trauma's en gruwelijke herinneringen. Aan de hand van de oorlogservaringen van zijn eigen familie schetst hoofdspreker Reggie Baay deze geschiedenis vanaf de Japanse bezetting tot en met de repatriëring. Hierbij zal hij citeren uit zijn nieuwe, nog te verschijnen roman waarin hij deze familiehistorie heeft opgetekend. Tot slot zal hij in zijn lezing betogen waarom het zo belangrijk is dat wij kennis hebben van deze geschiedenis en waarom wij en de toekomstige generaties dit nooit mogen vergeten en moeten blijven gedenken."

De Nijmeegse bijdrage in de herdenking is dit keer de aan de Radboud Universiteit verbonden planoloog Dr. Ir. Ary Samsura afkomstig uit Indonesië. Hij haalt herinneringen op aan de lotgevallen van zijn verwanten in dezelfde periode. "Na de overgave van het KNIL (het koloniale leger) werd de inheemse bevolking feitelijk aan haar lot overgelaten. Vergeten wordt hoezeer de Indonesiërs leden onder het Japanse juk. Talloze Javaanse dwangarbeiders stierven aan de Birma-spoorweg. Samsura vertelt hoe in zijn moederland de Japanse tijd en de daaropvolgende revolutie en tenslotte de onafhankelijkheid worden herdacht. Het is de eerste keer dat een Indonesiër als spreker aan de Indiëherdenking in Nijmegen deelneemt."

Meer berichten