Krulletjes

Krulletjes: Ses koninge

"Goed da'k je sie!" klonk het van een afstand. Ik herkende de stem niet, maar door het Nimweegs accent keek ik toch rond. "Hier," zwaaide een man uitbundig, terwijl hij de drukke straat trachtte over te steken om mij te ontmoeten. "Fan Sinterklaos!" schreeuwde hij. Haastige fietsers en optrekkende auto's maakten een oversteek nog onmogelijk. Ik groette terug. "Wach effe, ik mot je wa..." De rest ging verloren in het verkeerslawaai. Ik gebaarde dat hij rustig aan kon doen. Hij reageerde met grote zwaaien, waaruit ik opmaakte, dat ik moest blijven wachten. Het stoplicht een eindje verder maakte de straat even rustiger. Met een nieuwe lach waagde hij de oversteek.

"Da schriefe fan jou het gehollepe wou ik effe tege je segge." Daar was ik blij mee, al kon ik niet raden wie ik voor mij had staan. Dat was blijkbaar te zien, want hij vulde graag aan: "Fan Sinterklaos!" Dat had hij al geroepen zonder herkenning. "Aon de Kaoi bij de boot." Mijn licht ging branden en ik hoorde weer zijn merkwaardige "discrimaosie". "Je raoit 't nooit," bracht hij overtuigd. Ik gaf hem meteen gelijk. Wat zou er met hem of de Sint gebeurd kunnen zijn? "Mien kleinkiender hebbe mien geholpe."

"Wij gaon oek mee as drie ouwe, wiese koninge"

De jongere generatie had de mogelijkheden van onderwijs wel genoten. Hij constateerde dat met weemoed. "De tied draoi je nie trug, dus kwaod hoef ik mien d'r nie ofer te maoke. Mooi Nederlands spreke en schriefe sa'k nooit kenne. Ik moch gin Sinterklaos speule, muir binnekurt…." Hij voerde de spanning op. "Binnekurt is 't Nieuwjuir en dan geliek duirnuir …. Nou?" Gelukkig liet hij mij weinig tijd. "Drie koninge!" Zijn enthousiasme snapte ik niet. "Mien kleinkiender gaon dan langs de deure, muir de jongste durft nie. Allenig as ik mee sou gaon. Mos ik ofer nuirdenke." Bij het biljarten met oude maten werd de oplossing gevonden. "Wij gaon oek mee as drie ouwe, wiese koninge. Ik as swerte KONING. Da's hoger dan Sinterklaos! En ik ken swert-oud-Nimweegs. Kiender sien soe uirdig. Se seeje oek, da'k gin "discrimaosie" mos segge, muir discri-MIEN-aosie. Fanweges as dat 't ofer MIEN ging."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden