"Stap voor stap de samenwerking structureel naar een hoger niveau brengen."
"Stap voor stap de samenwerking structureel naar een hoger niveau brengen." (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

'Blijvend over grens kijken'

Afgelopen week zat burgemeester Bruls weer met Nederlandse en Duitse collega's om de tafel om te praten over samenwerking over de grens. De burgemeester vertelt waarom dit belangrijk is.

Wat was het voor een bijeenkomst?
Nederlandse en Duitse gemeenten weken samen in de Euregio. Binnen dit gebied, met zo'n 1,7 miljoen inwoners, zijn er zes gemeenten die meer dan 100.000 inwoners tellen. Behalve Nijmegen zijn dat Ede en Arnhem, Duisburg, Düsseldorf en Moers. Met burgemeester en vertegenwoordigers van deze gemeenten hebben wij om de tafel gezeten om te praten over verdere samenwerking.

Wat is er allemaal besproken?

Vorig jaar zijn wij al bijeen geweest en toen hebben wij afgesproken nauwer samen te werken. Dit heeft de afgelopen tijd al geleid tot het delen van kennis en inzicht op het gebied van mobiliteit, de opvang van vluchtelingen en duurzaamheid. Nu hebben we hierover verdere afspraken gemaakt, die weer iets concreter zijn. Qua duurzaamheid hebben we bijvoorbeeld gesproken over hoe een gezonde en vitale stad eruit moet zien. Qua verkeer hebben we, net als vorig jaar overigens, gepraat over snelfietspaden en het realiseren van een netwerk hiervan dat over de grens reikt. Begin volgend jaar hopen we hier een plan voor te presenteren.

U hecht veel belang aan deze samenwerking, waarom?
Veel van onze uitdagingen houden niet op bij de gemeentegrens. En in ons deel van het land dus ook niet bij de landsgrens. Een voorbeeld; vijf van de zes steden die bij elkaar waren liggen aan een rivier. Het heeft niet veel zin om als Nijmegen alleen te gaan werken aan een schonere scheepvaart, dat levert niets op. Samen kunnen we hierin echter wel stappen zetten, richting bedrijfsleven en richting landelijke overheden. Hetzelfde geldt voor verkeer, rampenbestrijding of voor economische vraagstukken. De Nederlanders en Duitsers in het grensgebied steken regelmatig de grens over, dus het is logisch dat we als overheden kijken waar we elkaar kunnen vinden. We zijn stap voor stap bezig de samenwerking structureel naar een hoger niveau te brengen. We blijven over de grens kijken en samenwerken!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden