Foto:
Krulletjes

Juirig

Het was helaas druk bij de banketbakker. Nu had ik alle tijd om nog even te genieten van het enorme assortiment. Uiteraard was mij duidelijk verteld wat ik moest halen voor mijn naderende verjaardag. "Ik had motte weigere", zuchtte een man, die na mij binnenkwam. Wij staarden naar een overdaad van verschillende gebakjes. "Nurmaol suukt mien frouw de gebekskes uut. Die ken aon de kleur sien hoe se smaoke, geleuf ik." De keurige verschijning trok een bedenkelijk gezicht. Met lichte hoop in zijn donkere ogen probeerde hij: "Hè jij d'r ferstand fan? Help mien dan asjeblief."
We schuifelden langs vitrines met de kleurrijkste gebakjes in schilderachtige rijen en patronen. Het maakte een keuze moeilijker, tot hij de maximale stukprijs noemde. Hij mocht niet overdrijven.
"Mien frouw is juirig. Duir is se al nie blij mee." Zijn gezicht paste bij naderend onweer. "He'k met mien stomme kop aongebooie um feur 't gebak te surrege." Hij liet een hopeloze blik over het lekkers glijden. "Ik kon huir toch moeieluk huir eige gebak laote kope." Ze had hem wel wat adviezen gegeven, maar hij moest er verder zelf iets verrassends van maken. "Onderweg ha'k wel ideeje en toen ik hier binneliep, wis ik die oek nog", zei hij zuchtend. "Muir die bin ik helemaol kwiet, deurda'k mos wachte tusse feulste feul fan da lekkere grei."
Met de moed der wanhoop begon hij op zijn vingers de gasten te tellen. Gelukkig vond hij het juiste aantal na drie pogingen terug. "Seufe mèt en twee sonder slagroom!"
Het kwam eruit of hij een hekel had aan gebak, maar dat bleek te verwijzen naar de gasten. "Ferjuirdaoge motte se afschaffe", stelde hij vast. "Het is al erg sat, da je ouwer wurt. Da hoefe femielje en bekende toch nie erreger te maoke? En se komme allemaol!", zei hij met diepgewortelde tegenzin. Langzaam schoven we richting helpende bediende.
"Bin jij hier oek feur 'n ferjuirdag?" Ik knikte. "Dan haol jij fast Nimwegenuirtjes", lachte hij. Daar had hij gelijk in. "Seker allenig feur je femielje", stelde hij terecht vast. Als ik alle bekenden zou uitnodigen, dan waren het pepernoten geworden.

Meer berichten