Historische archieven gemeente Mook en Middelaar in Nijmegen

Nijmegen - De historische archieven van de gemeente Mook en Middelaar zijn officieel overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. De archieven zijn nu op te zoeken bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Het betreft vijf archieven met een omvang van ruim 100 meter. Het merendeel betreft het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795-2000). Verder zijn ook het archief van de Schepenbank Mook (1644-1790), de Schepenbank Middelaar (1792-1796), het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1732-1964) en het Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar (1937-1976) overgebracht.

Opvallend aan het archief van de gemeente Mook en Middelaar zijn de vele verschillende hogere overheden waar deze plaatsen mee te maken hebben gehad. Hierdoor zijn in het archief zowel Duitstalige, Franstalige als Nederlandstalige bronnen te vinden. Iedereen kan deze archieven thuis doorzoeken via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. De archiefstukken zelf zijn tijdens openingstijden te bekijken in de studiezaal aan Mariënburg 27 in Nijmegen.

www.regionaalarchiefnijmegen.nl

Meer berichten