Investeren in centrum voor microchips in Nijmegen

Nijmegen - Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van B&W van Nijmegen willen samen 9,5 miljoen euro inzetten voor een open innovatiecentrum voor microchips op Novio Tech Campus in Nijmegen. "Het Chips Integration Technology Center (CITC) moet voorop lopen in de ontwikkeling van de nieuwste generatie chips: sneller, slimmer en goedkoper", aldus de provincie. Gedeputeerde Michiel Scheffer en wethouder Monique Esselbrugge zijn enthousiast: "Nijmegen is het Silicon Valley van de microchipindustrie. Het CITC is een broedplaats voor innovatie en een kweekvijver voor talent. Het houdt de kennis van chiptechnologie in Gelderland en trekt nieuwe bedrijven aan. Meer groei, meer innovatie, meer banen!"

Het CITC is een initiatief van de internationale bedrijven NXP, Ampleon en Nexperia, die vanuit Nijmegen al een toonaangevend cluster vormen op het gebied van chiptechnologie. In het CITC bundelen zij hun krachten met nationale kennisinstellingen TNO, Radboud Universiteit, TU Delft en de HAN. "Door kennis uit te wisselen en faciliteiten te delen maken zij samen werk van innovatie in microchips. Het gaat om innovaties die de kennis van de individuele bedrijven en kennisinstellingen overstijgt. Door samen te werken willen zij een wereldwijd topinstituut creëren dat de regio tot dé internationale proeftuin maakt voor de microchips van de toekomst."

Het CITC is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, kunnen geïntegreerde chips deze functies allemaal. "Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in uitdagingen voor energie, voeding en gezondheid."

Het CITC is ambitieus. In acht jaar tijd moet het uitgroeien tot de wereldwijde koploper in de ontwikkeling van microchips met een internationaal Talentencentrum. Verwachte resultaten: 120 patenten, 25 innovatieprojecten, 250 betrokken MKB bedrijven, 5 spin-offs, 500 banen, 250 opgeleid talenten en 25 nieuwe bedrijven.

De startkosten van het CITC bedragen 52 miljoen euro voor de komende vier jaar. De regionale overheden zijn gevraagd in de startfase bij te dragen voor de organisatie van open activiteiten op het gebied van innovatiebevordering, talentontwikkeling en kennisdeling. Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van 7,55 miljoen euro voor, B&W van gemeente Nijmegen een bijdrage van 2 miljoen euro. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nijmegen nemen in de komende maanden een definitief besluit.

Meer berichten