Prikkelarme concerten

Nijmegen - Brebl op het Honigcomplex aan de Waalbandijk in Nijmegen vormt dit jaar twee maal het decor voor zogeheten prikkelarme concerten. Zaterdag 17 november verzorgt Kikki Mettler een concert en zaterdag 8 december is Lea Kliphuis van de partij. De concerten beginnen steeds om 14.30 uur, entree 10 euro.

Bij een prikkelarm concert zijn er onder meer minder bezoekers, er is akoestisch, niet versterkt geluid, geen lichteffecten, voldoende zitplekken en een rustplek. Live muziek wordt zo toegankelijk gemaakt voor iedereen die niet naar een regulier concert kan om redenen van drukte, teveel herrie of omdat het concert te lang duurt. De concerten duren circa 60 minuten en er is een pauze van 15 minuten.

Meer berichten