Foto:
Krulletjes

Ofersteke

De vriendelijke herfst had me verleid lopend naar de stad te gaan. Op advies van mijn fysiotherapeute probeer ik mijzelf hiertoe over te halen. Bij het Trajanusplein werd ik 'overvallen' door een luide vrouwenstem achter mij. "Blief staon! Wil je aongereje wurde!" Het dwingende advies kwam van een streng-kijkende oudere dame. "Kiek toch uut, jong." Het laatste woord zorgde ervoor, dat ik lachend omkeek. "Lach jij muir! Fietsers scheure hier as gekke feurbij. Mien kleindochter hebbe se hier aongereje." Ik begreep haar bezorgdheid. "Jij lupt hier seker nooit."
Ik ga inderdaad bijna altijd met de auto of de fiets. "Da docht ik wel. Lopers kieke hier beter uut. Jij sag seker allenig de aonkommende auto's?" Dat had ze goed opgemerkt.

"Dan sa'k je 's wa lere: je mot tegesweurdig juust meer op fietsers lette. Die komme aonscheure, sonder da je se siet. Dus oge ope houwe as je heel weer thuus wil komme." Ik maakte mij geen zorgen. "Fersin muir gin smoesjes", stelde ze met de zichtbare overtuiging van een bejaarde agente vast. "Ik spreek uut erfuiring." Ze wees naar het fietspad voor ons. "Sie je die kleur?", zei ze met een vermanend vingertje. Ik moest meteen denken aan een gepensioneerde luizenmoeder en probeerde niet te lachen. "Een bietje rood. Da's 'n snelfietspad. Duirop scheure fietsers keihert feurbij."

"Auto's heur ik aonkomme. Da is wel moeielukker gewurde met die elektriese. Dan luuster ik nuir de bande." Ze pakte mijn arm." Heur je die brommers? Die maoke feilige herrie. Nie dan?" Haar gezicht straalde wijsheid uit en de behoefte die ongevraagd mee te delen. "Se wille iedereen meer laote fietse. Muir se rije hier so hert ienins feurbij en je heurt se nie. As je dan soen snelfietspad mot ofersteke … Soen fiets het oek mien dokter. Muir die lee toen aon 't infuus. Um op te laoie..."
Toen we veilig over konden, pakte ze het pakket dat naast haar stond. Ik bood mijn draaghulp aan. Te laat hoorde ik waar het naartoe moest. En ik daarna lopend terug, als ik flink was.