"Graag willen wij het gebiedsgebonden werk van de politie in de wijk verder versterken."
"Graag willen wij het gebiedsgebonden werk van de politie in de wijk verder versterken." (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

Meer politie in Nijmegen

Afgelopen week werd bekend dat er in Nijmegen meer politieagenten komen. Burgemeester Bruls licht toe wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Bent u tevreden met de toename van het aantal agenten?
Al eerder was bekend dat er in het hele land agenten zouden bijkomen. Zo'n 1111 om precies te zijn. We hebben in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) waar Nijmegen toe behoort, overlegd over de verdeling van die extra agenten. In het hele gebied komen er 225 agenten bij waarvan er nu ongeveer 22 naar Nijmegen gaan. Bij de nieuwe verdeling van agenten is gekeken naar knelpunten en op welk terrein inzet het hardst nodig is. Zo is er een verdeling ontstaan tussen de 78 gemeenten in onze politieregio. Ik ben wel tevreden met de toename van het aantal agenten, alhoewel we ons altijd moeten blijven realiseren dat inzet van politie altijd kiezen is. Er is altijd meer werk dan dat er politie is, dus we moeten prioriteiten stellen, ook nu er extra agenten bijkomen. Overigens zijn deze agenten er niet van vandaag of morgen. Dat gaat geleidelijk, de komende vier jaar wordt het ingevuld.
 

Wat zijn de knelpunten?
Er zijn nieuwe vormen van criminaliteit waar de politie steeds meer aandacht aan wil en moet besteden. Denk aan digitale misdaad en aan ondermijning. Dat laatste wil zeggen het vermengen van onderwereld met de gewone maatschappij, bijvoorbeeld door witwassen. Dit zijn niet perse Nijmeegse problemen maar een deel van de extra 225 agenten voor Oost-Nederland wordt hierop ingezet. De 22 agenten die we in Nijmegen krijgen gaan in de gewone politieteams in de wijken werken.
 

En wat wordt hun prioriteit?
Graag willen wij het gebiedsgebonden werk van de politie in de wijk verder versterken. Door goed aanwezig te zijn in buurten en wijken, door kennen en gekend worden, kan de politie problemen vroeg herkennen en veel voorkomen. Natuurlijk ga ik in gesprek met onze gemeenteraad om te bespreken waar de partijen prioriteiten willen leggen. Op het moment ben ik tevreden met de uitbreiding. Het is ook een erkenning voor het feit dat politiemensen al jaren kampen met hoge werkdruk. Goed dat we er aan kunnen bijdragen om die wat terug te brengen!