"Samenleven is een kunst, maar wel een soort kunst die we ons allemaal eigen kunnen maken!"
"Samenleven is een kunst, maar wel een soort kunst die we ons allemaal eigen kunnen maken!" (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

'De kunst van het samenleven'

Burgemeester Bruls opent dit weekend de expositie 'Kunst van het Samenleven' in Museumpark Orientalis. De burgemeester legt uit wat deze tentoonstelling betekent.

Is samenleven een kunst?
Goede vraag. Een kunst is misschien wat veel gezegd. Maar samenleven is jammer genoeg soms moeilijker dan we denken, we zien vaak genoeg voorbeelden om ons heen waarbij het samenleven moeizaam gaat. Er is soms meer aandacht voor verschillen dan voor hetgeen we delen. Daarom heb ik er van harte mee ingestemd deze expositie te openen. Er wordt hier op een positieve wijze aandacht besteed aan het thema. Er zijn niet alleen teksten over samenleven en foto's waarop een en ander wordt uitgebeeld. Het bijzondere is dat de tentoonstelling gecombineerd wordt met andere zaken. Denk aan kunst, muziek theater, maar ook aan wandelingen.

De tentoonstelling richt zich op twee wijken?
Op Hatert en Dukenburg. Ik begrijp dat de makers hiervoor gekozen hebben omdat in deze stadsdelen mensen van veel verschillende achtergronden wonen, in verschillende omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst ook nog andere delen van Nijmegen aan bod komen, maar dat is niet aan mij. Goed ook dat voordat de expo naar Orientalis kwam, hij al te zien is geweest in wijkcentra in Hatert en Dukenburg. Zo hebben de mensen uit die wijken dichtbij huis de resultaten kunnen zien.
 

Vindt u het belangrijk dat er aandacht is voor dit thema?
Ja, absoluut. Richting de feestdagen is er altijd meer aandacht voor thema's als respect en verdraagzaamheid. Thema's die onmisbaar zijn voor een goede en harmonieuze samenleving. Het is zaak de aandacht voor deze thema's het hele jaar door vast te houden. Als burgemeester voel ik me daarbij zeer betrokken en heb daar ook een rol in. Een stad waarin mensen goed met elkaar kunnen samenleven en respect voor elkaar hebben, wordt een mooiere stad. Een initiatief zoals dit draagt zeker op een positieve manier bij om voor dit thema aandacht te vragen. Samenleven is een kunst, maar wel een soort kunst die we ons allemaal eigen kunnen maken!