Hamlet-Experiment

Nijmegen - Choreograaf Gerard Baars en theatermaakster Samantha Janssen starten dit voorjaar met het Hamlet-Experiment. Een uniek theater-onderzoek waarin spel en dans elkaar ontmoeten, met als verbindende factor de tekst van Shakespeare's Hamlet.
Baars en Janssen onderzoeken in 12 bijeenkomsten samen met amateurspelers Hamlet. Ieder vanuit hun eigen discipline; Baars vanuit dans, en Janssen vanuit spel. Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie waarin spel en dans samensmelten tot één geheel.

Het Hamlet- experiment heeft nog plek voor amateurdansers en amateurspelers. Spel en/of danservaring is niet noodzakelijk maar wel gewenst. De repetities zijn op de vrijdagavond vanaf 1 februari in Nijmegen. Voor meer informatie: www.stamppij.nl/hamlet