Werken met jeugd bij Werkenrode Jeugd

Groesbeek - Met een kennismakingsmiddag op dinsdag 29 januari hoopt Werkenrode Jeugd nieuwe begeleiders en stagiaires aan zich te binden. Daarnaast grijpt de Plurynlocatie in Groesbeek de gelegenheid aan om zich opnieuw te presenteren in de regio. Belangstellenden voor een baan of een stage kunnen de locatie bekijken, in gesprek gaan met medewerkers en een informatiemarkt bezoeken. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.pluryn.nl/werkenmetjeugd.

De doelgroep van Werkenrode Jeugd aan de Nijmeegsebaan is de laatste jaren veranderd. Jongeren met een lichamelijke beperking maakten plaats voor jongeren die als gevolg van hun verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel complexe problemen hebben en niet meer thuis kunnen wonen. Mensen die bij Werkenrode Jeugd als begeleider aan de slag willen, hebben minimaal een mbo4- of hbo-diploma (bijv. MMZ, SPW of Jeugdzorg, SPH, Pedagogiek) nodig. Een paar jaar ervaring in het werken met jongeren met complexe problemen heeft zeker voordeel.

Werkenrode Jeugd biedt daarnaast stages aan voor derdejaars studenten mbo Maatschappelijke Zorg niveau 4 en vanaf tweedejaars hbo SPH, Pedagogiek en Social Work.

Meer berichten