Leerlingen Canisius College aan de slag met micro:bits

Nijmegen - Brugklassers van het Nijmeegse Canisius College hebben met micro:bits van NXP geleerd om planten te laten groeien. In het project 'Programming and Growing' werden zaadjes gezaaid, kassen gebouwd en een bewateringssysteem geprogrammeerd op micro:bits. Dit project was de aftrap voor een driejarige samenwerking tussen NXP en het Canisius College. Deze samenwerking moet helpen een betere aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

"Het is belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op een high-tech toekomst omdat op alle vakgebieden ICT wel een rol speelt', zegt Joan Roelof Janssens, rector van het Canisius College, "daarvoor is computational thinking nodig." De samenwerking tussen NXP en het Canisius College bestaat uit introductie workshops, opzet van technieklessen en codeerlessen, training en begeleiding van docenten, en het bieden van Micro-bits en leskaarten. "Ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen met de opgedane kennis technische oplossingen gaan bedenken voor thema's zoals Energie en Water", aldus Janssens.

Op het Canisius College krijgen leerlingen thematisch en vakoverstijgend onderwijs georiënteerd op maatschappelijke thema's. Brugklasleerlingen waren één ochtend per week bezig met het project 'Programming and Growing' waarin vakken als Biologie, Engels, Informatica en Techniek samenkomen. Onlangs hebben alle leerlingen in het kassencomplex van de Radboud Universiteit bekeken hoe een groot kassensysteem precies werkt.

"Eerst vond ik het programmeren wel moeilijk. Ik hou meer van kasjes zagen en me verdiepen in hoe planten groeien. Maar als je er eenmaal mee aan de slag gaat dan lukt het toch!", zegt Isabeau van Lier uit de brugklas havo/vwo. "Ondanks dat ik thuis ook weleens wat programmeer viel er toch nog wat te leren voor me. Ook omdat er allemaal verschillende vakken aan te pas kwamen, en iedereen weer andere dingen het beste kan, moest je echt samenwerken", aldus Eva Zethof, havo/vwo brugklas.

Het project werd begeleid door oudere leerlingen. "Ik heb programmeren als hobby en ik vroeg me af of de brugklassers het wel zouden oppikken. Het begon met makkelijke opdrachten waardoor iedereen gewoon aan de slag kon. Je zet elkaars kwaliteiten in en van wat mis gaat kun je echt leren", weet Marc Pickkers uit 4 havo.

Meer berichten