D66 wil wapenvrij Nijmegen

Nijmegen - "Veel Nijmegenaren maken zich zorgen om de veiligheid in onze stad, D66 deelt dit gevoel. Elke geweldpleging is er een te veel. Mensen moeten zich veilig voelen op straat en in de supermarkt", aldus Toon van Gent, raadslid voor D66 in Nijmegen. Daarom pleit hij voor een experiment in Nijmegen met het straffeloos inleveren van wapens. "Hiermee halen we wapens van de straat af én geven we aandacht aan een belangrijke maatschappelijke discussie."

D66 wil een wapenvrij Nijmegen. "Wapens lokken geweld uit. Ieder wapen op straat maakt Nijmegen onveiliger. Het wapengeweld in Nijmegen neemt de afgelopen maanden toe. Zo was er onlangs nog een 74-jarige Nijmegenaar het slachtoffer van wapengeweld in Heseveld. Eerder werden al voorstellen gedaan in de Nijmeegse gemeenteraad om handhaving zwaarder te bewapenen. D66 is daar tegen. We moeten minder wapens op straat hebben, niet meer."

Laatst werd er een experiment met het inleveren van vuurwapens in Rotterdam. Daar kon iedereen twee weken lang straffeloos wapens inleveren. De opbrengt van het experiment was boven verwachting: er werden honderden wapens ingeleverd. De Rotterdamse inzamelactie was een burgerinitiatief. Van Gent: "De gemeente moet samen met de Nijmeegse politie aan dit succes een vervolg geven."

Meer berichten