Foto: Niels Aarts

Minister bezoekt Mondial College

Nijmegen - Het Mondial College (locatie Leuvensbroek) had maandag 11 februari de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus op bezoek. De minister werd warm onthaald, waarna hij in een volle aula vragen en dilemma's van leerlingen beantwoordde. De leerlingen hadden zich vooraf in de lessen geschiedenis en Nederlands verdiept in de carrière én het beleidsterrein van de minister. Zo kreeg de minister vragen over veiligheid, zwaardere straffen, terrorisme en drugscriminaliteit. De minister gaf de leerlingen uitgebreid antwoord. Ook werden er enkele persoonlijke dillema's aan de minister voorgelegd. 'Wie wordt kampioen: Ajax of PSV', waarop de minister antwoordde: 'PSV'.

Na het bezoek aan de aula ging de minister een uur in discussie met zo'n 40 vwo-leerlingen. Ook de burgemeester van Wijchen (Hans Verheijen) en de burgemeester van Beuningen (Daphne Bergman) namen deel aan deze discussie. De leerlingen hadden stellingen voorbereid over een beslissend referendum, de legalisering van softdrugs en privacy versus terrorismebestrijding. Zo ontstond er ook een discussie over appen op de fiets. 'Moet daar straks niet meer op gecontroleerd worden dan nu gebeurt met fietsverlichting', vroeg één van de leerlingen zich af. 'Daar moet zeker steekproefsgewijs op gecontroleerd worden', aldus de burgemeesters. Het slotwoord van de minister: 'Heel goed dat jullie mij hebben uitgenodigd. Blijf altijd doorvragen, dat is mijn belangrijkste advies!'

(Tekst Joep Witsiers)

Meer berichten