Werken aan veilig Nijmegen


Foto:
In gesprek met de burgemeester

Werken aan veilig Nijmegen

Elk jaar presenteer ik aan de media (en daarmee indirect aan de stad) een overzicht van de criminaliteit in Nijmegen van het jaar daarvoor. Zo ook deze week. Ik heb gisteren samen met de politie toegelicht waar zaken goed gaan, waar minder en hoe we daar met zijn allen mee aan het werk zijn.

Ik zeg met nadruk met zijn allen, want gemeente en politie trekken samen met vele partners op om Nijmegen nog veiliger te maken. De Nijmegenaar zelf is daar ook een belangrijke schakel in. Want of het nu gaat om woninginbraak, geluidsoverlast, overvallen of fietsendiefstal, zonder de hulp van de Nijmegenaren zouden we niet zoveel bereiken als we nu gedaan hebben.

U kunt ons ondersteunen door zaken te blijven melden, aangifte te blijven doen en bij verdachte situaties meteen de politie te bellen. Dat klinkt als een open deur, maar het is tegelijk ook een onverbiddelijke waarheid. Hoe meer informatie, hoe gerichter we te werk kunnen gaan. En dan bedoel ik niet alleen het oplossen van misdrijven, maar ook het voorkomen ervan.

Vorig jaar heb ik het motto 'burgers beschermen en boeven pakken' gelanceerd

Wist u bijvoorbeeld dat in mei het meest in auto's wordt ingebroken, en dat in sommige delen van de stad dit vaker gebeurt dan elders? Dat zakkenrollerij vooral in het centrum plaatsvindt op maandag en zaterdag? Wij hebben deze informatie en gebruiken deze steeds meer om Nijmegenaren hierover te informeren, hen erop te wijzen wat ze zelf kunnen doen en om zelf gerichter te werk te gaan in toezicht en handhaving. Dat doen we door middel van voorlichtingsmateriaal, van publicitaire acties en extra inzet op gezette tijden en plaatsen. Dat werpt zijn vruchten af, want globaal gezien neemt een aantal vormen van misdaad in Nijmegen gestaag af.

Dat neemt niet weg dat we hard moeten blijven werken. Vorig jaar heb ik het motto 'burgers beschermen en boeven pakken' gelanceerd. En daar komt criminaliteitsbestrijding natuurlijk in het kort gewoon op neer. Het is onze taak om voor een zo veilig mogelijke stad te zorgen. Het boeven vangen is bij uitstek een taak voor de politie, voor justitie en voor een deel voor de burgemeester. Maar burgers beschermen, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. De Nijmegenaren kunnen zich voor een groot deel ook zelf beschermen. Zoals gezegd door te melden, maar ook door zelf te kijken waar ze aan preventie kunnen doen. Vaak kun je met kleine maatregelen, als licht, sloten, het vermijden van riskant gedrag al veel bereiken. Als we samen met zijn allen blijven opletten, dan zorgen we voor een Nijmegen waar het prettig is en blijft.

Reageren? Mail secretariaatburgemeester@nijmegen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden