Hannah Arendt en het klimaat

Nijmegen - Hoe motiveren we mensen om anders te handelen als het om het klimaat gaat? Hoe kunnen we hier tot gemeenschappelijkheid komen? Het gedachtegoed van politiek filosoof Hannah Arendt (1906-1975) kan hierbij helpen. Openheid, realiteitsbesef en de bevattelijkheid voor ideologieën staan centraal in haar werk. Kom maandag 18 maart luisteren hoe filosoof Veronica Vasterling uitlegt hoe het denken van Hannah Arendt ook nu nog heel actueel is. De lezing is in het Collegezalencomplex van de Radboud Universiteit van 19.30 tot 21.00 uur.

Als Hannah Arendt nu geleefd had, zou ze zeker over de klimaatproblematiek geschreven hebben, stelt Arendt-kenner Veronica Vasterling. "Klimaatproblemen zijn immers politieke problemen. De oplossing zou volgens Arendt te zoeken zijn in het creëren van gemeenschappelijkheid en het streven naar vernieuwing. Want hoewel ieder handelen het risico op mislukking in zich draagt, moeten we blijven streven naar een betere wereld en hopen op verandering. En dat geldt zeker ook voor onze omgang met de natuur."

Volgens Hannah Arendt zijn mensen in essentie volkomen verschillend. Die verschillen moeten we echter niet proberen weg te moffelen maar juist waarderen. Gemeenschap ontstaat door pluraliteit en conflicten horen erbij, stelt ze. Sterker nog: volgens Arendt zijn conflicten belangrijke aanjagers voor de zo broodnodige politieke vernieuwing.

Veronica Vasterling legt in haar inleidende lezing uit wat het belang is van het denken van Hannah Arendt. Ze doet dit aan de hand van het begrip handelen, dat de kern vormt van Arendts politieke filosofie. Na de lezing gaat Veronica Vasterling in gesprek met milieukundige Riyan van den Born over de vraag hoe we Arendts theorie kunnen toepassen op de praktijk van milieuproblematiek.

Deelname kost 7,50 euro, medewerkers van de RU en het UMC en Alumni Benefits Card-houders 5 euro. Studenten enscholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

www.ru.nl/rr/hannaharendt