Tijdelijk meer bussen door Burchtstraat

Nijmegen - Vanaf 31 maart rijden er tijdelijk meer bussen door de Burchtstraat in Nijmegen. Dat moet ervoor zorgen dat de reistijden voor de bus tijdens de renovatie van de Waalbrug betrouwbaar blijven.

Vanwege de werkzaamheden op de Waalkade rijden de bussen die hier normaal rijden op dit moment via de Singels. Om te voorkomen dat deze bussen tijdens de Waalbrugrenovatie vertraging oplopen, kiezen gemeente, het busbedrijf en de provincie ervoor om de bussen in eerste instantie van dinsdag tot en met vrijdag via de Burchtstraat te laten rijden. Zodra de Waalkade eind juli weer beschikbaar is voor bussen, wordt de Burchtstraat permanent busvrij. Afhankelijk van de doorstroming op de Singels gaan dan de bussen of over de Waalkade of worden ze verdeeld over de Waalkade en de Singels.

Eind maart start Rijkswaterstaat met de vervanging van het betonnen wegdek van de Waalbrug. Vanaf dat moment is er op de brug maar één rijstrook per richting beschikbaar. Automobilisten worden tijdens de renovatie gestimuleerd om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen of om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De bus is alleen een aantrekkelijk alternatief als deze goed door kan rijden. Op de Singels kan de bus hinder ondervinden, omdat het verkeer daar mogelijk minder goed doorstroomt. Daarom is ervoor gekozen om de Singels in eerste instantie niet meer op dinsdag tot en met vrijdag te gebruiken. Op zaterdag, zondag en maandag blijven de bussen wel over de Singels rijden. De Burchtstraat kan dan niet gebruikt worden door de bussen vanwege het vele winkelende publiek en de markt.

"In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Burchtstraat busvrij wordt. Zodra de Waalkade weer beschikbaar is voor bussen, wordt deze belofte waargemaakt. Naar verwachting is dit eind juli, na de Vierdaagse. Afhankelijk van de doorstroming op de Singels gaan de bussen dan of over de Waalkade of worden ze verdeeld over de Waalkade en de Singels. Dit besluit wordt uiterlijk in juni genomen", aldus de gemeente.

Als de bussen alleen over de Waalkade rijden duurt dat uiterlijk tot het najaar van 2020. Op dat moment is het betonnen wegdek van de Waalbrug vervangen en zijn er weer in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar voor het autoverkeer en de lijnbussen.

Meer berichten