Burgemeester en wethouders actief tijdens NLdoet

Nijmegen - Ook dit jaar houdt het Oranjefonds de landelijke actie NLdoet om de vrijwilligers in Nederland in de schijnwerpers te zetten. Deze actie is op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Het college van burgemeester en wethouders (burgemeester Bruls en de wethouders Tiemens, Vergunst, Visser, Helmer-Englebert en Velthuis) werken zaterdag 16 maart om 11.00 uur mee aan het opknappen van de begraafplaats Daalseweg. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nijmegen werd gebombardeerd. Veel slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 liggen hier begraven.

Burgemeester Bruls: "Onze stad kan niet zonder vrijwilligers, zij zetten zich zo ontzettend goed en belangeloos in voor een ander. Ik ben trots op wat al de vrijwilligers voor onze samenleving betekenen. Daar dragen wij tijdens NLdoet graag een steentje aan bij."

Begraafplaats Daalseweg

Op 24 juni 1885 zegende de bisschop van 's-Hertogenbosch de eerste rooms-katholieke begraafplaats van Nijmegen in. De stad Nijmegen groeide zodanig dat de begraafplaats steeds meer door bebouwing werd ingesloten. Het kerkhof zou in 1940 worden gesloten. Het bleef echter tijdens de bezettingsjaren in gebruik. Pas in 1948 volgde de eerder voorgenomen sluiting.

In de grafkelders en graven waarop een eeuwigdurend recht rustte werden ook na 1948 overledenen bijgezet. Plannen voor nieuwbouw in Nijmegen-Oost bedreigden na 1948 de begraafplaats. Dankzij de 'Werkgroep 't (te) behouden kerkhof' en de 'Stichting 'ter behartiging belangen nabestaanden' bleef het kerkhof bestaan. In 1994 gingen de werkgroep en de stichting samen in de stichting 'In Paradisum'.

De Stichting Begraafplaatsen Nijmegen beheert het kerkhof. Sinds de statutenwijziging van 1975 is de begraafplaats niet meer uitsluitend voor rooms-katholieken bestemd, maar draagt zij een algemeen karakter. Sinds 1995 vinden er weer begrafenissen plaats.

In Paradisum

Stichting In Paradisum zet zich in voor het verzamelen van informatie over de begraafplaatsen Daalseweg, Steenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch. Niet alleen over de nog bestaande en geruimde grafmonumenten, maar ook over de cultuurhistorische ontwikkelingen, de maatschappelijke rol in de Nijmeegse samenleving, flora en fauna en de funeraire symboliek. Zij geven rondleidingen, zijn medeorganisator van de Herdenking Bombardement 22 februari 1944 en organiseren een jaarlijkse schoonmaakactie in het kader van NLdoet.

Meer berichten