Bid & Breakfast tijdens Vastentijd in Ressen

Ressen - Elke werkdag is er een ochtendgebed in het kerkje van Ressen aan de Kerkenhofstraat. In de dagen voor Pasen zijn de ochtendgebeden in de vorm van vastenmeditaties. Vrijdag 29 maart is er aansluitend aan de meditatie een eenvoudig gezamenlijk ontbijt. Het ochtendgebed start om 09.00 uur en duurt ongeveer 15 minuten. Daarin is ruimte voor meditatieve muziek, korte teksten, gebed en meditatieve stilte. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

www.pleisterplaatsressen.nl

Meer berichten