Wethouder Noël Vergunst van de gemeente Nijmegen (links) en wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. (Foto Fons Sluiter)
Wethouder Noël Vergunst van de gemeente Nijmegen (links) en wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. (Foto Fons Sluiter) (Foto: Fons Sluiter, Huissen.)

Aanleg Dorpensingel

Nijmegen - Nijmegen-Noord groeit snel. "Het is belangrijk dat dit stadsdeel én Bemmel goed bereikbaar blijven. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard gaan daarom samen de Dorpensingel aanleggen en hebben dat nu in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd", aldus beide gemeenten.

De Dorpensingel is een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein ('Ovatonde') en de Zandsestraat. "De Dorpensingel vergroot de verkeersveiligheid in het gebied en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Lent, Oosterhout en Bemmel. De provincie Gelderland draagt bij in de kosten van de Dorpensingel."

Tegelijk met de aanleg van de nieuwe Dorpensingel wordt in de omgeving een aantal samenhangende verkeersmaatregelen genomen:
• Op de Vossenpelssestraat in Nijmegen komen verkeersremmende maatregelen om te benadrukken dat de Dorpensingel de voorkeursroute is voor autoverkeer tussen Bemmel en Nijmegen.
• Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wordt het wegprofiel van de Vossenhol in Bemmel aangepast.
• Op de Ressensestraat in Bemmel wordt de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger gemaakt.

De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat starten dit jaar. Het nieuwe tracé van de Dorpensingel en de aanpassingen aan het Vossenhol kunnen starten nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Naar verwachting zijn de Dorpensingel en alle samenhangende verkeersmaatregelen in 2022 klaar.

Meer berichten