Vlnr. Piet Timmermans (4 en 5 mei Comité Nijmegen), Natasja van Geel (De Lindenberg) en Cobie Jolink (4 en 5 mei Comité Nijmegen).
Vlnr. Piet Timmermans (4 en 5 mei Comité Nijmegen), Natasja van Geel (De Lindenberg) en Cobie Jolink (4 en 5 mei Comité Nijmegen). (Foto: )

Kinderbevrijdingsfestival gewaarborgd

Nijmegen - Het 4 en 5 Mei Comité Nijmegen en De Lindenberg gaan samenwerken bij de organisatie van het Kinderbevrijdingsfestival op 5 mei. Het Kinderbevrijdingsfestival is al jaren in De Lindenberg maar werd tot nu toe door vrijwilligers van het 4 en 5 Mei Comité Nijmegen georganiseerd. De Lindenberg neemt nu die organisatie op zich, omdat het goed past in de missie en profilering van het huis voor de kunsten. Voor het 4 en 5 Mei Comité Nijmegen is de belangrijkste overweging dat door deze samenwerking de continuïteit van het Kinderbevrijdingsfestival is gegarandeerd. Het comité hecht grote waarde aan het in stand houden en verder ontwikkelen van dit festival, dat landelijk een unieke activiteit is.

In de overeenkomst leggen beide partijen hun intentie vast om structureel samen te werken bij programmering en uitvoering van het kinderbevrijdingsfestival.

Meer berichten