Illegale praktijken op bedrijventerrein Westkanaaldijk

Nijmegen - De gemeente Nijmegen heeft woensdag 10 april in samenwerking met ketenpartners, waaronder Liander, Douane en Politie, een integrale controle gehouden bij bedrijfsverzamelgebouwen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Daarbij zijn een plantage met ruim 200 hennepplanten, voorbereidingen voor het starten van een hennepkwekerij en vaten met afval van de productie van synthetische drugs gevonden. Er is vermogensfraude geconstateerd op het stroomnet en er zijn twee illegale aansluitingen aangetroffen. Ook is illegale bewoning geconstateerd.

"De gemeente Nijmegen wil haar inwoners en bezoekers graag een veilige, gezonde en schone leef- en werkomgeving bieden. Daarom zijn vandaag integrale controles gedaan in een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Verschillende ketenpartners bezochten bedrijven om de actuele feitelijke situatie ter plekke in beeld te krijgen en ondermijnende activiteiten tegen te gaan", meldt de gemeente.

"Als bevoegd gezag voor wet- en regelgeving heeft de gemeente de plicht om toe te zien op de naleving van wetten en regels en handhavend op te treden in geval van overtredingen. Hierbij vindt de gemeente het belangrijk dat er eenduidig, efficiënt en transparant wordt opgetreden tegen ongewenste of onwettige activiteiten."

Burgemeester Bruls is tevreden over het verloop van de integrale controle: "Het moet duidelijk zijn dat overtredingen niet getolereerd worden en dat er handhavend wordt opgetreden. Dat hebben wij vandaag laten zien. Uiteraard is het goed dat wij kunnen optreden tegen illegale zaken die we constateren. Ook voor ondernemers die zich wél aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd. Dergelijke controles zullen we vaker gaan houden."

Integrale controles hebben daarnaast een informerende functie. Voor overheidsinstanties is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten allemaal plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Anderzijds is het voor de te bezoeken bedrijven ook een mogelijkheid om afstemming te zoeken over vragen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige/gewenste (bedrijfs)situatie.

Meer berichten