(Foto: Indebuurt Nijmegen)

Positieve cijfers voor stad Nijmegen

Nijmegen - De Nijmeegse binnenstad krijgt van bezoekers een 7,7. Die score is iets hoger dan vorige jaren. Dat staat in de Stadscentrummonitor 2018. Onderzoek laat zien dat horeca in de binnenstad een steeds belangrijkere plek inneemt en dat die ontwikkeling aansluit bij de behoefte van consumenten.

Uit de tegelijkertijd verschenen Monitor Vestigingsklimaat blijkt dat het Nijmeegse ondernemersklimaat er ook goed voor staat. Ondernemers geven een 6,6. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren en hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,2 voor vergelijkbare steden.

Nijmegen hoog in de lijstjes

Wethouder Monique Esselbrugge : "Het gaat in veel opzichten goed met de Nijmeegse binnenstad. De leegstand ligt ruim onder het landelijk gemiddelde, de waarderingscijfers van bezoekers zijn hoog en onze stad staat al jaren onafgebroken hoog in de lijstjes van aantrekkelijke Nederlandse steden. Natuurlijk kan het altijd beter, maar er gaat hier heel veel goed dankzij al die creatieve en ondernemende mensen in onze stad."

"De verandering van 'place tot buy' naar 'place to meet' vraagt veel van alle partners in de binnenstad. Ook als overheid moeten we sneller inspelen op veranderingen. Dat betekent nauw contact met ondernemers, slim meten wat er gebeurt, de juiste partijen bij elkaar brengen en de openbare ruimte zo inrichten dat je er graag verblijft."

Binnenstad

"In de binnenstad is al enige jaren een verandering zichtbaar: de detailhandel staat onder druk en tegelijkertijd zijn horeca, cultuur en wonen sterker in opkomst. Bezoekers komen vaker naar het stadscentrum voor vermaak en recreatie en naar verhouding minder vaak om traditioneel te winkelen", aldus de gemeente. Uit de Stadscentrummonitor 2018/2019 blijkt dat zij met name sfeer (7,7), veiligheid (7,6) en netheid (7,3) positief waarderen. "Voor de parkeertarieven blijft de waardering minder."

Van de bezoekers zegt 42 procent dat de binnenstad er op vooruit is gegaan, 14 procent ziet achteruitgang. De meeste bezoekers komen uit Nijmegen maar ook het aandeel van buiten de regio en het buitenland groeit licht. Ook de bestedingen en de duur van het verblijf zitten in de lift.

De leegstand in de binnenstad is met 6,2% laag. "De ringstraten hebben aan profiel gewonnen met een eigen winkelaanbod. De Molenpoortpassage is een zorgenkindje evenals het Intersportpand aan Plein 1944 vanwege langdurige leegstand. Dat laatste pand zal na komende zomer worden gesloopt, zo heeft de gemeente afgesproken met de eigenaar. De aandacht voor de Bloemerstraat, Hertogstraat en de Vlaamsegas met aanliggende ringstraten resulteert in een prettigere verblijfsomgeving en daarmee ook een beter vestigingsklimaat voor ondernemers. Met de herinrichting van de Waalkade en de opkomst van het Valkhofkwartier krijgen recreatie en cultuur een extra impuls voor Nijmegen als aantrekkelijke bezoekersstad."

Horeca

Uit het onderzoek blijkt dat het goed gaat met de horeca. De binnenstad telt op dit moment 280 horecavestigingen, dat is exclusief hotels en hotel-restaurants. Dat is een toename van 50 vestigingen ten opzichte van 10 jaar geleden. Het grootste deel van die groei bestond uit 20 nieuwe lunchrooms en 18 restaurants. Populaire vestigingslocaties zijn Kelfkensbos, Hertogstraat en de Lange Hezelstraat. "Qua groei van horeca loopt Nijmegen in de pas met andere vergelijkbare steden."

Vestigingsklimaat

Het ondernemersklimaat in Nijmegen krijgt van ondernemers en instellingen in de stad een 6,6. De Monitor Vestigingsklimaat 2019 laat hiermee een goede score zien, tegenover een gemiddeld rapportcijfer van 6,2 in vergelijkbare steden. Met name de nabijheid van zowel kennisinstellingen als toeleverende en afnemende bedrijven wordt als gunstig ervaren. Ook het imago van de stad wordt positief beoordeeld.Van de ondervraagden denkt 77 procent dat de toekomstverwachting voor hun bedrijf verbetert of gelijk blijft, 10 procent verwacht dat het minder goed zal gaan.

De monitor geeft verder een positief beeld van de arbeidsmarkt: het afgelopen jaar zijn er 3.050 arbeidsplaatsen bijgekomen. Tegelijkertijd is het voor ondernemers lastig om personeel te vinden in sectoren als transport, ICT, bouw, zorg en horeca. In totaal komt het aantal banen in Nijmegen voor het eerst sinds 2011 boven de 100.000.

Wethouder Esselbrugge: "Deze vestigingsmonitor laat goed zien dat Nijmegen een aantrekkelijke stad is om in te ondernemen, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Daadkracht, kennis delen en slim samenwerken in Nijmegen en de regio zijn daarbij essentieel. De gemeente werkt daarom op dit moment samen met ondernemers aan een nieuwe economische visie die lange termijndoelen schetst, maar die vooral actiegericht is. Zo kunnen we praktische knelpunten concreet aanpakken en meebewegen in een snel veranderende wereld. Het doel is doen waar echt behoefte aan is en dat weten ondernemers zelf uiteraard het best. Zo werken we gezamenlijk aan een veerkrachtige economie."

Meer berichten