Uitreiking van de pluim door Rianne Jansen van stichting Op Eigen Tenen aan Mireille Hopman, oprichtster van TriUnity
Uitreiking van de pluim door Rianne Jansen van stichting Op Eigen Tenen aan Mireille Hopman, oprichtster van TriUnity (Foto: Huub Hopman)

Pluim voor begeleiding autistische jongeren

Nijmegen - TriUnity is een organisatie in Nijmegen die jongeren met autisme een kans biedt op een zelfstandig en zinvol bestaan. Een initiatief van Mireille Hopman. De Nijmeegse organisatie is Stichting Op Eigen Tenen opgevallen en dat heeft het Nijmeegs initiatief een Pluim toegekend. Op Eigen Tenen zet zich in voor emancipatie van mensen met autisme.

TriUnity leidt jongeren op, passend bij hun specifieke vaardigheden. Ze krijgen ondersteuning om aan het werk te komen en te blijven. "Verfrissend in de aanpak is denken vanuit mogelijkheden en de levensbrede aanpak: de jongeren worden op verschillende levensgebieden geholpen door dezelfde hulpverleners. Het streven is om zoveel mogelijk jongeren te begeleiden naar betaald werk waardoor zij langdurig op eigen ‘tenen’ kunnen staan", aldus TriUnity.

Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. "TriUnity laat met deze aanpak zien dat een betere participatie en meer levensgeluk voor mensen met autisme mogelijk is tegen lagere kosten dan de huidige 'versnipperde' hulpverlening." Vanwege deze positieve visie én vanwege de levensbrede insteek heeft stichting Op Eigen Tenen aan TriUnity de Pluim toegekend.