Foto: Hans van Oosterhoudt

Spitsknip Griftdijk werkt maar veel overtreders

Nijmegen - De Griftdijk-Noord in Nijmegen is (ter hoogte van de Italiëstraat) elke werkdag tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur afgesloten voor een deel van het verkeer om drukte en sluipverkeer op de weg terug te dringen en het verkeer zo beter te verdelen over de wijk. Bewoners uit de buurt kunnen er met een ontheffing wel door. Alle adressen in de wijk blijven daarbij wel altijd voor iedereen bereikbaar; er moet alleen een alternatieve route worden gereden via de Prins Mauritssingel en Margaretha van Mechelenweg.

De gemeente Nijmegen constateert na onderzoek dat die zogeheten spitsknip die vorig jaar is ingevoerd, zorgt voor de beoogde afname van het verkeer op de Griftdijk. "Dat is nodig om de snel groeiende nieuwbouwwijken in het gebied goed bereikbaar te houden. Opvallend is wel dat het aantal auto's dat zonder ontheffing voor de eerste keer de knip passeert, hoog blijft. De gemeente blijft voorlopig een waarschuwingsbrief in plaats van een boete sturen naar eerste overtreders. Ook onderzoekt de gemeente op welke termijn de knip wordt uitgebreid naar een 24-uurs knip."

Het doorgaand verkeer door Nijmegen-Noord is met de knip beter verdeeld over de Griftdijk, Prins Mauritssingel en Margaretha van Mechelenweg. Van de bewoners in het ontheffingsgebied is 68 procent tevreden met de maatregel, 90 procent van de inwoners met een ontheffing is tevreden met het aantal van twee ontheffingen per adres. "De alternatieve routes om de woonwijk te bereiken hebben een acceptabele omrijdtijd van maximaal 3 minuten in de ochtendspits en 1 minuut in de avondspits als er geen bijzonderheden zijn", aldus de gemeente.

"De maatregel werkt, maar er zijn wel nog veel eerste overtreders. Zij ontvangen na de eerste keer een waarschuwingsbrief en pas bij herhaling van de overtreding een boete van het CIJB. Het grootste gedeelte van de overtreders (54,9 procent) is onbekend in het gebied. De meeste overtreders noemen als reden voor het passeren van de knip hun navigatie of het niet zien van de borden. Ruim een op de drie vindt de borden onduidelijk. Het aantal eerste overtreders blijft overigens wel dalen, maar te langzaam. Tijdens de onderzoeksperiode ging het aantal eerste overtreders van 200 naar 150 per dag. Mensen die een waarschuwingsbrief ontvingen, gaan over het algemeen niet nog een keer de fout in", constateert de gemeente.

Voorlopig blijft de gemeente Nijmegen daarom waarschuwingsbrieven sturen. Ook worden op korte termijn enkele kleine aanpassingen gedaan aan de (plaatsing van) de borden. "Het ontheffingenregime blijft zoals het is, een ruime meerderheid van de bewoners is er tevreden over. Wel onderzoekt de gemeente Nijmegen of er een regeling mogelijk is voor deelauto's en of het invoeren van een tijdelijk kenteken (bijvoorbeeld bij een leenauto) versimpeld kan worden. Voor zorgverleners die in het gebied moeten zijn, wordt opnieuw bekeken of het ontheffingenregime volstaat of uitgebreid moet worden."

Daarnaast verkent de gemeente Nijmegen op welke termijn een uitbreiding naar een 24-uurs knip nodig is. Bij het raadsbesluit over de knip in 2016 was de verwachting dat dit in 2025 zou zijn, maar dat moment wordt vervroegd. "Het onderzoek laat namelijk zien dat het nu al steeds drukker wordt in de wijk vanwege de snelle woningbouwontwikkeling en de knip draagt bij aan een betere verdeling van het verkeer. Bijkomend voordeel is dat een 24-uurs knip veel duidelijker is voor weggebruikers."

Meer berichten