Huurteams Nijmegen bespaart huurders bijna vier ton

Nijmegen - Een bedrag van maar liefst 383.343,08 euro is Nijmeegse huurders bespaard door de werkzaamheden van Huurteams Nijmegen in 2018. "Dat is bijna het tienvoudige van de subsidie van 40.000 euro die de stichting ontvangt van de gemeente Nijmegen om haar werkzaamheden uit te voeren', staat in het jaarverslag.

Huurteams Nijmegen staat huurders bij die een te hoge huurprijs betalen, die onverklaarbare servicekosten moeten betalen, kampen met onderhoudsproblemen of een ander geschil met hun verhuurder hebben. Door bemiddeling van Huurteams Nijmegen kan een geschil worden opgelost zonder tijdrovende juridische procedures. Lukt het niet om tot een bevredigend resultaat te komen, dan staat Huurteams Nijmegen de huurder bij in het proces bij de Huurcommissie of Kantonrechter.

In 2018 heeft Huurteams Nijmegen 465 huurders geholpen, die betrokken waren bij 288 afgeronde zaken. Tijdens de jaarwisseling liepen nog 107 zaken. Om dit resultaat te bereiken zijn 88 schikkingen getroffen en is 55 keer een uitspraak van Huurcommissie of Kantonrechter nodig geweest om de zaak te beslechten.

"Wij merken dat huurders en verhuurders ons steeds sneller weten te vinden. Dit maakt dat wij vaak al in het voortraject partijen tot elkaar kunnen brengen. Wij zijn uiteraard gelukkig met deze ontwikkeling",aldus Irene van Setten, directeur bij Huurteams Nijmegen.

"Het jaar 2018 sloot bovendien de vierjarige subsidieperiode voor Huurteams Nijmegen af. Het voornemen was om vanaf 2015 een miljoen euro aan huur te besparen en 1500 huurders bij te staan. Het besparingsdoel is ruimschoots behaald, want er is maar liefst 1,44 miljoen bespaard. Het aantal huurders kwam uit op 1395; hoewel iets lager dan voorgenomen ligt dat binnen de marges van een vierjarenplanning. Bovendien: wat Huurteams Nijmegen heeft weten te voorkomen door inzet op voorlichting en bemiddeling is niet concreet meetbaar."

In 2018 heeft de stichting haar capaciteit uitgebreid door een extra werknemer aan te stellen. "Versterking is echter hard nodig. Nog steeds draait de stichting grotendeels op de inzet van haar vrijwillige juridisch adviseurs en bestuurders. Voor beide functies zijn op dit moment vacatures."

www.huurteamsnijmegen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden