Werkzaamheden Goffertpark

Nijmegen - In het Goffertpark in Nijmegen vinden de komende weken graafwerkzaamheden plaats. Onlangs is de hele bodem van de evenementenweide gescand op de aanwezigheid van explosieven. Dat krijgt nu een vervolg.

"Tijdens de scan is geconstateerd dat op meerdere plekken metaal in de bodem aanwezig is, dat nader onderzocht moet worden. Het is uit de scan niet op te maken om welke voorwerpen het gaat, vandaar het nadere onderzoek. Mochten er explosieven aangetroffen worden, dan worden deze uiteraard verwijderd. Aanwezigheid van oude munitie in de bodem levert in principe geen gevaar op. Er kunnen alleen risico's zijn wanneer er in de grond wordt gegraven", meldt de gemeente.

Het Goffertpark blijft gewoon toegankelijk voor het publiek. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden met lint afgezet. Het is de bedoeling dat het werk afgerond is voor de grote concerten in juni.