LUX start pilot 'hub voor film- en beeldeducatie'

Nijmegen - Kinderen groeien op in een beeldcultuur; van speelfilms tot telefoonopnames, van nieuwsitems tot vlogs: jongeren drukken zich vaker uit in beeld dan in woord. Het ministerie van OCW erkent dit belang en investeert de komende jaren extra in film- en beeldeducatie, zowel op landelijk als regionaal niveau. LUX start als pilotlocatie voor de provincie Gelderland een zogeheten 'hub voor film- en beeldeducatie'. "Vanuit de hub wordt actief samengewerkt met scholen en aanbieders van educatieve programma's in de regio, met Filmhuis Den Haag die een hub opzet in de regio Zuid-Holland en EYE Filmmuseum dat op nationaal niveau filmeducatie coördineert. Dit zal in beginsel gebeuren door de culturele kennispunten op het gebied van film en beeld (de filmtheaters) in contact te brengen met scholen. Als filmtheater met jarenlange ervaring op het gebied van filmeducatie voor leerlingen van het primair en het voortgezet onderwijs, heeft LUX een onderscheidend portfolio met inhoudelijke en praktische kennis opgebouwd. Jaarlijks worden al meer dan 12.000 scholieren door LUX opgeleid in film maken en kijken", aldus LUX.

Met steun van het Filmfonds en de provincie Gelderland wordt in de pilotperiode onderzocht wat de stand van zaken is; welk aanbod er is, wat er al gebeurt, maar ook welke vragen er zijn en welke kansen er liggen. "Daarnaast wordt de hub een inspiratie- en kennispunt om filmtheaters gericht te ondersteunen, (Gelders) aanbod te verzamelen en ontsluiten, en leerkrachten bij te scholen. Het zijn zowel impulsen als structurele veranderingen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat alle leerlingen in het onderwijs kritische en creatieve beeldconsumenten en -producenten worden." De bedoeling is dat er vanaf 2020 in meerdere delen van het land 'hubs' starten, met als uiteindelijk doel een landelijke dekking te kunnen garanderen.