Koninklijke onderscheiding voor Willem van Wely

Nijmegen - Willem van Wely (83) heeft dinsdag 18 juni de versierselen ontvangen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Seniorenvereniging van Willem Smit Bedrijven. Van Wely is sinds 2001 gepensioneerd en vanaf dat moment voorzitter van de seniorenvereniging Willem Smit Bedrijven. Hij zorgt voor vele activiteiten voor de gepensioneerden zoals de jaarlijkse reünie, kerstviering, soosbijeenkomsten, bingo's en fietstochten. Ook de uitgave van het 'soosnieuws' is daarbij van groot belang voor het delen van allerlei informatie. Hierbij nam Van Wely het voortouw en stimuleerde leden artikelen te schrijven.

Bij overlijden van een lid of een naaste hiervan ging hij naar de uitvaart en zorgde er voor dat andere leden op de hoogte werden gesteld van het overlijden. Bij ernstige ziekte van een gepensioneerde zorgde Van Wely voor een blijk van medeleven namens de vereniging.

Als voorzitter van de vereniging zorgde hij er ook voor dat bedrijven hun jaarlijkse donaties overmaakten. Bedrijven die niet tot de 'Willem Smit Bedrijven' behoorden, maar hier wel een relatie mee hadden, werden ook gevraagd om zo nu en dan een bingo te organiseren.

Het uitstekende geheugen van Van Wely zorgt er voor dat de stichting Willem Smit Historie Nijmegen altijd een beroep op hem kan doen om vermeldenswaardige historische feiten op te speuren - weet hij het zelf niet, dan weet hij wel aan wie hij het kan vragen.
Mede dankzij de tomeloze, onbaatzuchtige inzet van de heer Van Wely is er bij de gepensioneerden van de seniorenvereniging Willem Smit geen sprake van vereenzaming van ouderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden